Namen vavčerja je MSPjem omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA – Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (v nadaljevanju: LCA analiza).

1. Dokumenti

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 150/2021 z dne 17.09.2021 in spremembe v Ur. l. RS, št. 11/2022 z dne 28.01.2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 26/2022 z dne 25.2.2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 150/2022 z dne 2.12.2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 4/2023 z dne 13.1.2023 in spremembe v Ur. l. RS, št. 17/2023 z dne 10.02.2023:

2. Priprava vloge

https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/pogoji-za-uporabo-e-postopkov-in-prijava-v-portal-spot/digitalna-potrdila/

3. Info točke za vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA):

Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
REVAV-15 Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) SPOT svetovanje SPOT svetovanje Več informacij SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

02/234 12 60
(pon. – pet., 9:00 – 11:00)

SPIRIT Slovenija Več informacij

4. Najpogostejša vprašanja in odgovori (v pripravi)

5. Več informacij o vavčerju

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi