Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine tega javnega poziva k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Prijavijo se lahko samo podjetja s statusom socialnega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18).

1. Dokumenti

Objava javnega poziva v Ur. l. RS. št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022 in spremembe v Ur. l. RS. št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022 in spremembe v Ur. l. RS. št. 17/2023 z dne 10.02.2023 in spremembe v Ur. l. RS. št. 25/2023 z dne 24.2.2023:

2. Priprava vloge

3. Info točke za vavčer za digitalni marketing

Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
REVAV-16 Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja SPOT svetovanje SPOT svetovanje Več informacij SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

02/234 12 60
(pon. – pet., 9:00 – 11:00)

4. Najpogostejša vprašanja in odgovori

5. Več informacij o vavčerju

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi