Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

1. Dokumenti

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 153/2021 z dne 24.09.2021 in spremembe v Ur. l. RS, št. 11/2022 z dne 28.01.2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 112/2022 z dne 26.8.2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 117/2022 z dne 9.9.2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 122/2022 z dne 23.9.2022 in v Ur. l. RS, št. 142/2022 z dne 11.11.2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 157/2022 z dne 16.12.2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 7/2023 z dne 20.01.2023:

2. Priprava vloge

3. Info točke za vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
VAV-2 Vavčer za zaščito intelektualne lastnine SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad
(prijava na javni poziv za pridobitev vavčerja)
02/234 12 60
(pon. – pet., 9:00 – 11:00)
SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

02/234 12 60
(pon. – pet., 9:00 – 11:00)

SPOT svetovanje
(prijava na javni poziv SPS)
Urad za intelektualno lastnino
(registracija znamk in/ali modelov oz. pridobitev patentov)

Zastopniki
(prijava na poziv SPS, svetovanje na področju intelektualne lastnine, zastopanje in priprava dokumentacije v postopkih registracije znamk in/ali modelov oz. pridobitve patentov)

Več informacij

Več informacij

SLO raven:

 

 

Mednarodna raven:

 

 

Register zastopnikov pri Evropskem patentnem uradu:

4. Najpogostejša vprašanja in odgovori

5. Več informacij o vavčerju

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi