Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.

1. Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 21/2021 z dne 12.02.2021:

2. Info točke za vavčer za tržne raziskave:

Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
VAV-3 Vavčer za tržne raziskave tujih trgov SPOT svetovanje SPOT svetovanje Več informacij SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

02/234 12 60

(pon. – pet.,
9:00 – 11:00)

 

3. Poziv za vpis v katalog – svetovalci za tržne raziskave na tujih trgih:

word verzija za izpolnjevanje podatkov

poziv se pošlje na: vavcer@podjetniskisklad.si

4. Katalog – svetovalci za tržne raziskave na tujih trgih:

5. Najpogostejša vprašanja in odgovori

6. Več informacij o vavčerju:

  • če imate vprašanja glede vavčerjev, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani SPSa
  • če potrebujete brezplačno pomoč pri pripravi vloge, jo lahko dobite na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT TOČKE), ki so na voljo vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani:

https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/