Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini.

1. Dokumenti

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 150/2021 z dne 17.09.2021 in spremembe v Ur. l. RS, št. 181/2021 z dne 19.11.2021 in spremembe v Ur.l.RS, št. 56/2022 z dne 22.4.2022 in spremembe v Ur.l.RS, št. 4/2023 z dne 13.1.2023 in spremembe v Ur.l.RS, št. 32/2023 z dne 17.3.2023:

2. Priprava vloge

https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/pogoji-za-uporabo-e-postopkov-in-prijava-v-portal-spot/digitalna-potrdila/

3. Info točke za vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
VAV-4 Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih SPOT svetovanje SPOT svetovanje Več informacij SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

02/234 12 60
(pon. – pet., 9:00 – 11:00)

SPIRIT Slovenija Več informacij

4. Najpogostejša vprašanja in odgovori

5. Več informacij o vavčerju

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi