Družba tveganega kapitala Prvi sklad d.o.o., ki jo upravlja zakoniti zastopnik RSG KAPITAL in katere lastnik je tudi Republika Slovenija (RS) v višini 49 %, je uspešno izvedla prodajo svojega 2/3 deleža v visokotehnološkem podjetju Celtra Inc., ki je v zadnjih sedmih letih ustvarilo izjemen prodor na globalnih trgih z 228 % rastjo prihodkov letno.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj (MGRT) in tehnologijo v letu 2010 začel s spodbujanjem financiranja slovenskih visokotehnoloških podjetij s tveganim kapitalom. Tako je Republika Slovenija stopila v javno – zasebno partnerstvo s štirimi družbami tveganega kapitala. Le – te so v obdobju 2010 – 2015 investirala javno – zasebna sredstva v obliki tveganega kapitala v 29 hitrorastočih podjetij. Največ investicij je bilo izvedenih preko družbe tveganega kapitala Prvi sklad d.o.o., ki ga upravlja RSG KAPITAL. Eno od najuspešnejših naložb predstavlja podjetje Celtra Inc. Prvi sklad je uspel v mesecu juniju odprodati 2/3 svojega deleža v podjetju Celtra Inc. tujim privatnim investitorjem (Unilever Ventures in WPP). Kupnina je skladno z lastniškimi deleži vrnjena lastnikom družbe tveganega kapitala. S tem je tudi  RS kot 49 % lastnica Prvega sklada, s prodajo 2/3 deleža kapitalske naložbe, zaradi uspešne rasti družbe Celtra Inc., prejela kupnino, ki predstavlja kar 8-kratnik vloženih sredstev v letu 2010.

Celtra Inc. razvija platformo za mobilne naprave imenovano AdCreator s katero so oglaševalci doslej izdelali že več kot 250.000 oglasov, ki se prikazujejo v več kot 30 državah. Družba tveganega kapitala Prvi sklad d.o.o. je v družbo Celtra Inc. iz Ljubljane vložila 900.000 EUR. Takrat je imela družba le enega zaposlenega in prihodke nekaj nad 2.000 evrov. Družba Celtra Inc. se razvija in raste,  kar priča podatek, da ima družba Celtra Inc., sedaj s sedežem v ZDA, več kot 400 mednarodnih strank iz vrst digitalnih medijev in oglaševanja, več kot 160 zaposlenih in na svoji platformi oglase več kot 3.500 različnih blagovnih znamk in ustvarjajo 31,4 mio EUR prihodkov.

Mag. Maja Tomanič-Vidovič, direktorica SPS-a, ki je preko javnega razpisa v družbo tveganega kapitala Prvi sklad d.o.o. prispeval sredstva RS in Evropskega kohezijskega sklada dodaja: »V primeru družbe Celtra se najbolje vidi, da hitrorastoča podjetja za prodor na globalni trg nujno potrebujejo lastniški kapital. Javno-zasebno partnerstvo  je v primeru Celtra omogočilo hitro rast in prodor na globalne trge. Seveda so tveganja v teh programih velika, a brez tveganja in nekaterih neuspehov ne moremo ustvariti zmagovalcev kot je Celtra Inc. Upamo in verjamemo, da bodo tudi nekatere druge naložbe izvedene, s strani omenjenih družb tveganega kapitala, dosegle podobne rezultate in rast kot Celtra.«

Jure Mikuž, direktor RSG Kapital o naložbi v družbo pravi: »Celtra je bila in je še vedno naša najboljša naložba. V tokratnem krogu financiranja smo z delno odprodajo sicer znižali svoj delež, a še naprej bomo od blizu spremljali njen razvoj. Močno verjamemo, da je to naložba, ki bo čez leto vredna še več kot danes in bo družbenikom, med katerimi je tudi Republika Slovenija, prinesla še višji donos.«

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice