Scale up podjetje je podjetje, ki ima v zadnjih 3 letih povprečni letni donos najmanj 20 %, z začetkom obdobja z vsaj 10 zaposlenimi (OECD, 2007)[1]. Obstajajo tudi druge definicije, ki opredeljujejo Scale upe kot visoko tehnološke startupe, ki delujejo kot majhna lokalna podjetja, ki v treh letih rastero in se širijo. Ta podjetja je pomembno upoštevati, saj so pomembna za lokalno okolje, ker povečujejo ponudbe za zaposlitev in dodajajo vrednost gospodarstvu. Poznamo tudi Scale up IT podjetja, ki vključuje podjetja, ki imajo letno vsaj 1 mio EUR prihodkov ali 1 mio uporabnikov na mesec (za spletna B2C), vsaj 20 % prometa s tujimi strankami; Vsaj + 10 % mesečne rasti in + 100 % letne rasti. To definicijo je opredelil Lorenzo Franchini, ki je sam ustanovitelj Scale up IT podjetja in vsako leto organizira dogodek, ki povezuje sklade VC[2].

 

V svojem delovanju daje Sklad posebno podporo tudi Scale up podjetjem, ki so podprta s semenskim kapitalom, vendar v svoje začetnem delovanju ne dosegajo opisanih prihodkov in rasti. Semenski kapital sklada je namenjen mladim podjetjem (mlajšim od 5 let) v drugi razvojni fazi za vstop le-teh na trg. Produkt deluje na način, da holdinški sklad (SPS) sam in/ali skupaj z zasebnimi investitorji neposredno so investira v obliki konvertibilnega posojila ali neposrednega lastniškega vložka v mlado visokotehnološko podjetje. Financiranje v obliki semenskega kapitala se osredotoča na podporo zgolj tistih mladih podjetij, ki izkazujejo potencial rasti, razvoj novih produktov, vstopa na tuje trge ali povečanje števila zaposlenih v podjetju. Ta podjetja so v tej razvojni fazi še posebej ranljiva ter za uspešen začetek poslovanja nujno potrebujejo ustrezna finančna sredstva in strokovno pomoč pri izvajanju svojih poslovnih procesov. Instrument ima tudi namen spodbuditi privatni kapital (poslovni angeli, privatni investitorji,…) za tovrstne oblike vlaganja, spodbuditi mreženje deležnikov ter sinergijsko sodelovanje s start – up ekosistemom po vzoru dobrih tujih praks.

 

[1] Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Scaleup_company

[2] Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Scaleup_company

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice