Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS,št. 26/2019 z dne 19.02.2021 in spremembe v Ur.l.RS, št. 44/2021 z dne 26.03.2021 in spremembe v Ur.l.RS, št. 97/2021 z dne 18.06.2021: