Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Roki za oddajo vlog: 28. 2., 31. 3., 29. 4., 31. 5., 30. 6., 31. 8., 30. 9., 27. 10., 30. 11., 9.12.2022

1. Dokumenti

Objava javnega razpisa v Ur.l.RS,št. 11/2022 z dne 28.01.2022 in spremembe v Ur.l.RS,št. 26/2022 z dne 25.02.2022 in spremembe v Ur.l. RS, št. 146/2022 z dne 25.11.2022:

2. Priprava vloge

3. Informacije

Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • (02) 234 12 61
  • (02) 234 12 41
  • ali na e-pošti: nina.urbanic@podjetniskisklad.si ali rok.huber@podjetniskisklad.si
ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi