1 INFORMACIJE ZA PODJETJA

Sklad želi z razpisom spodbuditi hitro rast inovativnih, razvojno naravnanih in globalno usmerjenih podjetij, ki že imajo razvit produkt oziroma storitev (podjetja so dokazala vrednost inovacije na trgu z obstoječimi kupci).

1.1 Objava javnega razpisa v Ur. L. RS, št. 12/2015 z dne 27.2.2015

1.2 Priprava vloge

1.3 Več informacij o razpisu SK200 vam je na voljo na telefonskih številkah: