Namen produkta je spodbujanje nastajanja novih inonovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge.

1. Objava javnega razpisa v UR. l. RS, št. 13/2017 z dne 17.3.2017

2. Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah: