Namen produkta je spodbujanje nastajanja novih MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo.

1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 26/2016 z dne 8.4.2016

2. Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah: