Namen produkta je spodbujanje nastajanja novih MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo.

1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 13/2017 z dne 17.3.2017 in sprememba v Ur. l. RS. št. 52/2017 z dne 22.09.2017:

2. Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah: