PRIJAVA V PRED – SELEKCIJO Prijavite se: https://prijave.startup.si/ Rok za prijavo: 5. september 2019

Namen produkta je zagotavljanje kvazi – lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 48/2019 z dne 02.08.2019 in spremembe v Ur.l.št. 57/2019 z dne 20.09.2019: