PRIJAVA V PRED – SELEKCIJO Prijavite se: https://prijave.startup.si/ Rok za prijavo: 9. SEPTEMBER 2020!

Namen produkta je zagotavljanje kvazi – lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 104/2020 z dne 24.07.2020