PRIJAVA V PRED – SELEKCIJO Prijavite se: https://prijave.startup.si/ Rok za prijavo: 10. september 2021 do 13. ure!

Namen produkta je zagotavljanje kvazi – lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 26/2021 z dne 19.02.2021 in spremembe v Ur.l.RS, št. 44/2021 z dne 26.03.2021 in spremembe v Ur.l.RS, št. 97/2021 z dne 18.06.2021 in spremembe v Ur.l.RS, št. 135/2021 z dne 27.08.2021: