Namen produkta je zagotavljanje kvazi – lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Predselekcijski postopek: Pred prijavo na razpis bodo imel vsa visokotehnološka podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis SK75 2022, do predvidoma 12.9.2022 možnost prijave v pred-selekcijski postopek, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 40 točk, ki se bodo upoštevale pri javnem razpisu SK75 2022.

Rok za predselekcijo: 12.9.2022

Roki za oddajo vlog na SPS: 5.10.2022 (drugo odpiranje)

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi

1. Dokumenti

Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022:

2. Priprava vloge

3. Informacije

Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • (02) 234 12 61
  • (02) 234 12 41
  • ali na e-pošti: nina.urbanic@podjetniskisklad.si ali rok.huber@podjetniskisklad.si