Vse oblike ugodnih finančnih pomoči SPS-a sodijo med državne pomoči in morajo biti usklajene s skupnimi evropskimi pravili o državnih pomočeh.


Nekaj osnovnih načel o pravilih državnih pomoči povzemamo v dokumentu pravil o državnih pomočeh (link) konkretne uredbe in dokumenti so dosegljivi na spletnih straneh Evropske komisije, npr. http://www.mf.gov.si/slov/nadz_pom/sektor.htm; www.euskladi.si.

Namenjene so izključno novim, še nezačetim in nerealiziranim investicijam, saj je namen državnih pomoči ustvarjanje vidnih gospodarskih učinkov v okolju, kot so:
  • povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetniškem sektorju,
  • širitev tržnega deleža slovenskih podjetij na skupnem evropskem in globalnem trgu,
  • ustvarjanje novih delovnih mest.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00