Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla letos ponovno ponuja semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila v višini 75.000 EUR  ter so – investiranje z zasebnimi investirtorji, kjer SPS skupaj neodvisnim zasebnim investitorjem (poslovnimi angeli, skladi zasebnega/tveganega kapitala ali s korporacijami) investira oz. zagotavlja lastniško financiranje za hitrorastoča inovativna podjetja za hitro globalno rast do višine 600.000 EUR na podjetje (oz. do 1,2 mio EUR za inovativna podjetja).

S1  

SPS je danes v Uradnem listu RS št. 26/2021 in na svoji spletni strani v okviru finančne linije semenski kapital objavil dva razpisa. 

 1. SK75 2021 – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

  V okviru prvega razpisa z oznako SK75 2021 – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij,  lahko mlada inovativna podjetja pridobijo kvazi – lastniško financiranje v višini 75.000 EUR v zgodnji semenski razvojni fazi za pospešitev prodaje in rasti na trgu. Na razpis SK 75 2021 lahko kandidirajo mikro in mala inovativna podjetja, ki so so starejša od dvanajst (12) mesecev in mlajša od pet (5), imajo dokončan razvoj proudkta/storitve ter so ga že preizkusili pri prvi strankah, imajo lasten razvoj in inovativen poslovni model ter že ustvarjajo prve prihodke od prodaje/storitve. V letošnjem letu je v okviru razpisa na voljo 1,5 mio EUR za podporo okoli 20 podjetij.

  Pred prijavo na razpis imajo podjetja možnost pridobititi do 40-točk v pred-selekcijskem postopku! V okviru PRED-SELEKCIJSKEGA postopka, katerega namen je tudi pomoč pri pripravi kakovostne vloge za pridobitev sredstev, imajo podjetja možnost pridobiti do 40 točk za potrebe javnega razpisa v okviru Demo dneva, kjer poslovni model in produkt/storitev predstavijo pred zunanjo neodvisnostrokovno komisijo. Rok za prijavo v pred-selekcijski postopek je 12. marec 2021 spletni strani prijave.startup.si.

  V nadaljevanju so predstavljene osnovne značilnosti razpisa SK75 2021:

  S2  

   

 2. SI-SK 2021 – So-investiranje z zasebnimi investitorji

  V okviru drugega razpisa SI-SK 2021 – So-investiranje z zasebnimi investitorji gre za mehanizem soinvestiranja SPSa skupaj z neodvisnim zasebnim investitorjem, bodisi poslovnim angelom, skladi zasebnega/tveganega kapitala ali korporacijami. V tem primeru SPS direktno vloži lastniški delež v podjetje v višini od 100.000 EUR do 600.000 EUR pod enakimi pogoji pa isti vložek vloži tudi neodvisni zasebni investitor. Inovativno mlado podjetje (definirano po uredbi Komisije 651/2014) lahko pridobi do 1.200.000 EUR javnih sredstev. V letošnjem letu je v okviru razpisa na voljo 1,3 mio EUR za podporo okoli 5 podjetij. V primeru večjega povpraševanje se znesek lahko poviša.

  V nadaljevanju so predstavljene osnovne značilnosti razpisa SI-SK 2021:

  S3  

Podjetjem nudimo uspešen preboj na trg tudi z bogato vsebinsko podporo! Finančni produkti v okviru semenskega kapitala postajajo vse bolj integralni del celostnega podpornega sistema za inovativna (start-up in scale-up podjetja), ki vključuje poleg finančne spodbude s strani SPS in potencialnega zasebnega neodvisnega investitorja še izobraževanja in usposabljanja v okviru tako imenovanega #Startup PlusPrograma. Prejemniki so deležni tudi podpore in sodelovanje z izbranim start- up mentorjem, ki si ga po odobritvi in podpisu pogodbe izberejo iz seznama start-up mentorjev, ki je objavljen na spletni strani SPS. 

S4  

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice