Novice

1. Seznam evidenčnih javnih naročil 2019   2. Javna naročila "Zasnova in izvedba pospeševalniškega programa za prejemnike P2, SK75 in SI-SK ter koordinacije mentorskega programa za navedbo ciljno skupino v programskem letu 2020" (ODPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci Sprememba razpisne dokumentacijeObrazci "Organizacija treninga za zasebne investitorje (poslovne angele) v letu 2020" (ODPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci Sprememba razpisne dokumentacije "Nakup in vzdrževanje dokumentarnega sistema"(ODPRT RAZPIS) Sprememba razpisne dokumentacijeRazpisna dokumentacijaObrazci"Vzdrževanje informacijskega sistema Pantheon z dodatnimi moduli Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za obdobje dveh let"(ODPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci"Povezovanje korporacij z inovativnimi MSP (star-up, scale-up in drugimi inovativnimi MSP) z namenom izvedbe investicij ali strateškega sodelovanja ter promocije mehanizma soinvestiranja med koorporacijami v letu 2020."(ZAPRT RAZPIS)  Razpisna dokumentacijaObrazci»Zasnova in izvedba vertikalnega pospeševalniškega programa za prejemnike finančnih spodbud Sklada v industriji strojne opreme v letu 2020" (ZAPRT RAZPIS) Razpisna dokumentacijaObrazci"Vzdrževanje informacijskega sistema Pantheon z dodatnimi moduli Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za obdobje dveh let"(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci"Dobava novega osebnega vozila po sistemu staro za novo, kar vključuje obvezen odkup rabljenega vozila v lasti naročnika"(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci"Organizacija večje investicijske konference ter organizacija demo dneva v letu 2020 za prejemnike sredstev Sklada"(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci"Podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla pri internacionalizaciji poslovanja v letu 2020"(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci Sprememba - Razpisna dokumentacijaObrazci"Vsebinska podpora obstoječim prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla 2020"(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazciIzvedba promocije produktov Sklada, ki zajemajo kombinacijo vsebinske in finančne podpore ("dvojčki") v okviru projekta Start up Slovenija in na konferenci PODIM z vključenim predselekcijskim postopkom za P2 in SK75 in mehko podporo pri vpisu v register ter izvedbo svetovanj s tujimi strokovnjaki na konferenci PODIM 2020.(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci »Zasnova in izvedba vertikalnega pospeševalniškega programa za prejemnike P2 2019, SK 2014 - 2019 in so-investiranje 2019 v industriji strojne opreme ter promocija »dvojčkov« Sklada za inovativna MSP v tej vertikali«(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci Zasnova in izvedba pospeševalniškega programa za prejemnike P2 2019, SK 2019 in so-investiranje 2019 ter koordiniranje mentorskega programa za navedeno ciljno skupino(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci Podora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla pri internacionalizaciji poslovanja(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci Organizacija večje investicijske konference ter organizacija demo dneva za prejemnike sredstev Sklada(ZAPRT RAZPIS) Razpisna dokumentacijaObrazciPovezovanje korporacij z inovativnimi MSP (star-up, scale-up in drugimi inovativnimi MSP) z namenom izvedbe investicij ali strateškega sodelovanja ter promocije mehanizma soinvestiranja med koorporacijami.(ZAPRT RAZPIS) Razpisna dokumentacijaObrazciIzvedba zunanjega revidiranja letnega poročila Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za obdobje od 2019 do 2021(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazciSPS - bilančna poročila 2018Organizacija večje investicijske konference ter organizacija demo dni za prejemnike sredstev Sklada(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazciESPD obrazecPovezovanje korporacij z inovativnimi MSP (star-up, scale-up in drugimi inovativnimi MSP) z namenom izvedbe investicij ali strateškega sodelovanja ter promocije mehanizma soinvestiranja med koorporacijami.(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazciESPD obrazecVsebinska podpora obstoječim prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla(ZAPRT RAZPIS)Sprememba razpisne dokumentacije + Spremenjen obrazecRazpisna dokumentacijaObrazciESPD obrazecVzdrževanje informacijskega sistema Pantheon z dodatnimi moduli Javnega sklada Republike Slovenije za  podjetništvo za obdobje enega leta(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazciESPD obrazecVzdrževanje informacijskega sistema - Pantheon z dodatnimi moduli (ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazciIzvedba projekta start up Slovenija za leto 2018 z vključenim pred-selekcijskim postopkom za P2 in produkte Sklada namenjene start up podjetjem ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2018(ZAPRT RAZPIS)Razpisana dokumentacijaObrazciESPDIzvedba projekta: Celotna prenova informacijskega sistema Pantheon(ZAPRT RAZPIS) Razpisna dokumentacijaObrazciIzvedba projekta: Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazec 1- ponudbaObrazec 2 - predračunObrazec 3 - ESPDObrazec 4 - soglasje podizvajalcaObrazec 5 - vzorec pogodbeSprememba razpisne dokumentacijeSprememba razpisne dokumentacije EU 14-popravekZunanje revidiranje letnega poročila(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaWord obrazciIzvedba projekta start up Slovenija za leto 2017 z vključenim pred-selekcijskim postopkom za P2 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2017(ZAPRT RAZPIS)Razpisana dokumentacijaESPDVzdrževanje informacijskega sistema Pantheon z dodatnimi moduli(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacija z dne 16.02.2017Word obrazciDobava osebnega vozila(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacija z dne 07.02.2017Izvedba projekta: Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaSprememba razpisne dokumentacije dne 20.10.2016Obrazec 1 - ponudbaObrazec 2 - predračunObrazec 3 - ESPDObrazec 4 - soglasje podizvajalcaObrazec 5 - vzorec pogodbe Izvedba projekta Start:up Slovenija za leto 2016 z vključenim pred-selekcijskim postopkom za P2, SK75 in SK200 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2016(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaIzvedba analize ter nadgradnja sistema upravljanja tveganj Slovenskega podjetniškega sklada po produktih, vključno z izračunom lastne cene posameznega produkta (ZAPRT RAZPIS)- Razpisna dokumentacija - Razpisna dokumentacijaIzvedba vsebinskega programa podpore podjetjem, ki bodo uspešno kandidirala na javnem razpisu "SEMENSKI KAPITAL 2015 - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR v letu 2015(ZAPRT RAZPIS).-       Razpisna dokumentacija - SK75 Izvedba vsebinskega programa podpore podjetjem, ki bodo uspešno kandidirala na javnem razpisu "SEMENSKI KAPITAL - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR v letu 2015.(ZAPRT RAZPIS). Razpisna dokumentacija - SK200 Izvedba projekta Start:up Slovenija za leto 2015 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2015(ZAPRT RAZPIS). Razpisna dokumentacija.pdf Razpisna dokumentacija.doc Izvedba projekta Start:up Slovenija za leto 2014 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2014 (ZAPRT RAZPIS). Razpisna dokumentacija.pdf Izvedba projekta Start:up Slovenija za leto 2013 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2013 (ZAPRT RAZPIS). Razpisna dokumentacija.pdf Razpisna dokumentacija.pdf Razpisna dokumentacija.doc Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb.pdf Izvedba zunanjega revidiranja letnega poročila Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leti 2013 in 2014 (ZAPRT RAZPIS). Razpisna dokumentacija.pdf
Letna poročila Pojmovnik Sklada Analiza 10. obletnice podpore start upom Priročnik organizacijskih oblik podjetij Ustanovitveni akt
V zadnjih 10-ih  letih so aktivnosti Sklada pomembno vplivale na pozitivne kazalce mikro, malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji in posledično na celotno slovensko gospodarstvo. Od leta 2009 do leta 2018 je Sklad dosegel naslednje rezultate odobravanja finančnih spodbud: Podrobnješe rezultate in učinke poslovanja Sklada najdete v priponki:   
Tekoči rezulati razpisov povzeti na dan 1.04.2020 v Excel dokumentu.  
Podprti projekti Sklada morajo prispevati k makroekonomskim učinkom na ravni Slovenije z vidika izvedenih investicij, ohranjanja števila delovnih mest in ustvarjanja novih delovnih mest, ter povečevanja dodane vrednosti na zaposlenega. Spremljanje doseženih makroekonomskih učinkov se izvaja v okviru poslovnega procesa strateške analize in poročanje. Po izvedeni finančni podpori, Sklad spremlja podprte projekte še 3 leta po izvedeni investiciji oz. dlje časa, če to zahteva narava produkta, ter s tem načinom spremlja doseganje zastavljenih ciljev na makroekonomskem področju. Učinki spremljanih podjetij so prikazani z letnim zamikom, saj so novi finančni podatki za preteklo leto dosegljivi šele konec meseca maja. Pregled doseženih makroekonomskih učinkov podprtih podjetij v obdobju 2009 – 2018 izkazuje: Podrobnješe rezultate in učinke poslovanja Sklada najdete v priponki:   
Nekaj uspešnih slovenskih podjetij s svojo inovativnostjo in iznajdljiovstjo piše zgodbe o uspehu, večina je prodrla tudi na globalne trge. Pri tem so morali slediti trendom na trgu, prav tako pa namenjati sredstva za raziskave in razvoj. V zadnjem letu so izstopala naslednja podjetja, ki jih najdete v katalogu dobrih praks.    
1. Sodelovanje z Evropsko komisijo (EK)  Sklad pri svojem delovanju že od leta 2005 koristi sredstva evropske kohezijske politike in s tem omogoča slovenskemu podjetniškem sektorju dostop do evropskih finančnih sredstev. Sodelovanje se je v finančni perspektivi 2007 – 2013 nadaljevalo in še dodatno okrepilo. 2004-2013 v mio EUR  Evropski strukturni skladi  Višina vira Št. odobrenih fin. ins.   Višina odobrenih fin.ins.  ESRR – subvencije 201,7 1.235 200,9  ESRR – dolžniško financiranje 74,3 1.814 339,7  ESRR – lastniško financiranje 35,05 21 20,3 SKUPAJ ESRR 311,05 3.070 560,9 Delež ESRR 72% 72% 84% 2. Sodelovanje z Evropskim investicijskim skladom (EIF) Sklad je v letu 2004 pričel s sodelovanjem z Evropskim investicijskim skladom (EIF), ki izvaja programe Evropske komisije v okviru Večletnega programa za podjetja in podjetništvo 2001 – 2006 (MAP 2004 – 2006). Leta 2008 pa je Sklad sodelovanje še okrepil v okviru Programa za konkurenčnost in inovacije 2007 – 2013 (CIP 2007 – 2013). Evropski vsebinski programi za MSP-je Višina vira Št. odobrenih fin. ins. Višina odobrenih fin. ins. MAP 2004-2006 0,69 117 13,76 CIP 2007-2013 7,64 937 152,83 Skupaj MAP 2004-2006 in CIP 2007-2013 8,33 1.054 166,59 Delež MAP in CIP 1,9% 24% 25% COSME 2014-2020program COSME je v teku, prikazani so pogodbeno odobreni zneski 14,57%  1.940  310,00 EASI 2014-2020 1,3 % 543 12,8 3. Sodelovanje AECM SPS je polnopravni član Evropskega združenja garancijskih shem (The European Mutual Guarantee Association – AECM), v katerega je vključenih 40 članic iz več kot 20 evropskih držav, Rusije, Črne Gore in Turčije. Polnopravno članstvo v Evropskem združenju garancijskih shem – AECM omogoča SPS-u stalni stik in pretok informacij o izvajanju garancijskih shem na ravni evropskih držav, obenem pa članicam odpira možnosti, da s predlogi in idejami sodelujejo pri kreiranju ekonomskih politik. Portfelj članic na dan 31.12.2017 znaša 126 mrd EUR izdanih garancij, ki so bile odobrene več kot 3 mio upravičencem (več na povezavi).
1. Komercialne banke SPS pri izvajanju posameznih finančnih produktov sodeluje tudi s komercialnimi bankami, ki poslujejo v slovenskem prostoru. Banke, ki se odzovejo na uradno povabilo SPS-a k sodelovanju, ter pristanejo na pogoje medsebojnega sodelovanja, sklenejo z SPS-om pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Prednost sodelovanja z bankami se odraža predvsem z (1) delitvijo tveganj med različnimi poslovnimi partnerji, (2) kombiniranjem različnih finančnih virov, ter (3) spodbujanju bank, da se intenzivneje vključijo v podporo start-up podjetij, mikro podjetij in hitrorastočih inovativno usmerjenih podjetij, ki za bančni sektor predstavljajo večje tveganje v primerjavi z že uveljavljenimi podjetji. SEZNAM BANK 2. Družbe tveganega kapitala, ki izvajajo javno-zasebno partnerstvo Pri izvajanju instrumenta kapitalskih naložb RS v zasebne družbe tveganega kapitala SPS sodeluje z izbranimi družbami tveganega kapitala. S tem je zagotovljen (1) večji multiplikacijski učinek, saj morajo izbrani DTK-ji k pridobljenim javnim virom iz SPS-a dodati še lastna sredstva v višini najmanj 51%, prav tako pa se (2) tveganje porazdeli med oba finančna partnerja. Družbe tveganega kapitala so:-          DTK Murka, družba tveganega kapitala, d.o.o. http://www.dtkmurka.si/ -          META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. http://www.zernikemetaventures.com/ -          STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. http://www.sth.si/ -          PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o. http://www.rsg-capital.si/ 3. SID banka Sodelovanje SPS-a s SID banko se odraža s (1) povezovanjem finančnih sredstev SID banke in SPS-a na ravni sodelovanja s komercialnimi bankami, ter s (2) potencialnim sodelovanjem in/ali financiranjem obeh institucij pri izvajanju posameznega instrumenta. 4. Regionalne garancijske sheme SPS sodeluje tudi z regionalnimi garancijskimi shemami, organiziranimi v okviru regionalnih razvojnih agencij ali regionalnih razvojnih centrov, ter tako (1) pospeši razvojna investicijska vlaganja v MSP na regionalni ravni, obenem pa (2) omogoča delitev tveganja med različnimi poslovnimi partnerji.
(vir: Strateški program) Kot učinkovita izvajalska institucija Sklad tesno sodeluje z ostalimi domačimi in mednarodnimi finančnimi institucijami. SODELOVANJE Z DOMAČIMI FINANČNIMI INSTITUCIJAMI SODELOVANJE Z EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI
Datum objave Naziv Oznaka Vir 28.7.2008 Zakon o javnih skladih – ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 - ZSKZ-B) S tem zakonom se določi ustanovitev javnega sklada, namensko premoženje, organi, upravljanje namenskega premoženja, nadzor in druge vsebine, ki se nanašajo na delovanje javnega sklada. ZJS-1 Uradni list RS, št. 77/08 4.10.2013 Zakon o podpornem okolju za podjetništvo S temi zakoni se določajo ukrepi za pospeševanje razvoja in ustanavljanje podjetij. ZPOP-1B Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13 23.7.2009 Zakon o družbah tveganega kapitala. ZPOP-1B Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13 23.7.2009 Zakon o družbah tveganega kapitala ZDTK-A Uradni list RS, št. 92/07 in 57/09 20.12.2013 Ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo V ustanovitvenem aktu je določen namen, ime, sedež sklada, vrednost namenskega premoženja, pristojnosti organov in druge vsebine sklada, ki jih določajo zakoni.   Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08 , 71/09 in  04/2019 19.04.2018 Splošni pogoji poslovanja Sklada določajo merila za določitev upravičencev do državnih pomoči, merila za določitev namenske rabe državne pomoči in vsebino pravic in obveznosti sklada in upravičencev na podlagi dodeljenih državnih pomoči.   Splošni pogoji poslovanja SkladaSklep vlade 17.01.2019 Strateški program Slovenskega podjetniškega sklada 2018 - 2023   Strateški dokumentSklep vlade    
Top