Novice

S tremi predstavitvenimi dogodki, ki bodo 4., 5. in 6. septembra 2017 potekali v Ljubljani, Mariboruin Novi Gorici, začenjamo letošnji jesenski krog financiranja start-upov s 75.000 € in 200.000 €semenskega kapitala Slovenskega podjetniškega sklada (SPS). Investicije SK75 in SK200 so enako kot doslej namenjene inovativnim start-up podjetjem s potencialom hitre globalne rasti, spremlja pa jih intenzivna vsebinska podpora v obliki pospeševalniških programov in sodelovanja z izbranimi start-up mentorji iz vrst uveljavljenih podjetnikov in investitorjev. Zadnji rok za prijave v pred-selekcijski postopek letošnjega jesenskega kroga je 11. september. Hkrati pa prvič objavljamo tudi imena vseh podjetij, ki so pred kratkim zaključila procese pridobivanja pomladnih SK75 in SK200 investicij. Družina obstoječih 61 SK start-upov je tako bogatejša za šest SK75 ekip - ASMJ (produkt Moveo), Stork (produkt Baby Stork), Coinhab, Fastcast, Proventus (produkt Tomappo) in E-upravnik, prejemnik letošnje pomladne SK200 investicije pa je podjetje SmartPA, ki je jeseni 2014 pridobilo investicijo SK50, tokrat pa je prepričalo z novim poslovnim modelom in drznim načrtom za mednarodno širitev.  Ugodna in dostopna oblika financiranja  Rezultati oz. povratne informacije slovenskih start-upovcev, ki so do zdaj prejeli SK75 ali SK200 investicijo, kažejo, da gre pri konvertibilnem posojilu v vrednosti 75.000 EUR in javni lastniški investiciji v višini 200.000 EUR za eno najbolj ugodnih in dostopnih oblik pridobivanja zagonskega kapitala. Oba finančna produkta SPS namreč podjetnikom omogočata hitro in učinkovito testiranje ključnih predpostavk za razvoj posla in rast prodaje oz. financiranje globalne širitve, hkrati pa jim omogočata, da se podjetniki aktivno pripravljajo na večje investicijske runde domačih ali tujih skladov tveganega kapitala ali sprejem v pospeševalnik.  Slovenski start-up leta o pomenu podpornega okolja in investicij SPS Kakšen je dejanski pomen SK investicij, ki so pomemben del slovenskega podpornega okolja za start-upe, je pred kratkim dobro ponazoril Jernej Mirt, soustanovitelj in direktor podjetja VIAR, ki je prejemnik SK75 investicije pomladne generacije 2015: ”Jaz nas jemljem kot čisti produkt slovenskega podpornega okolja. Mi smo praktično zrasli skupaj z Iniciativo Start:up Slovenija, z SK investicijo, bootcamp programom in Inkubatorjem Savinjske regije oziroma Start:up Celje skupnostjo … Slovensko podporno okolje je tukaj z namenom. Ne moreš nikogar prisiliti, da ga uporablja, ga pa jaz definitivno priporočam, ker vem, da bi mi danes bili na 30 % naše trenutne uspešnosti, če ne bi bili člani tega okolja,” je v intervjuju ob prejemu naziva Slovenski start-up leta 2017, ki ga je VIAR prejel na letošnji PODIM konferenci, povedal Mirt.
Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja Oznaka produkta P7R 2019/Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji Kratek opis produkta Produkt predstavlja: ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri Namen produkta Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Končni prejemniki mikro, mala in srednje velika podjetja VlagateljiPROBLEMSKA OBMOČJA Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO so: območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika), območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA so: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.   Ugodnosti za končne prejemnike Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi: nižje obrestne mere, nižje zavarovalne zahteve, ročnosti kredita do 5 let, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita do 6 mesecev, strošek kredita se ne zaračunava... Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: izdatki za materialne investicije, izdatki za nematerialne naložbe, izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za nakup storitev izdatki za plače Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA SO V PRIPRAVI.
Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja Oznaka produkta P7R/Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji Kratek opis produkta Produkt predstavlja: ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri Namen produkta Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) za financiranje rast in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Končni prejemniki mikro, mala in srednje velika podjetja Vlagatelji Maribor z okolico, Pomurje, Pokolplje, Hrastnik, Radeče, Trbovlje Ugodnosti za končne prejemnike Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi: nižje obrestne mere (1,1 %), nižje zavarovalne zahteve, ročnosti kredita do 5 let, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita do 6 mesecev, strošek kredita se ne zaračunava... Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: izdatki za materialne investicije, izdatki za nematerialne naložbe, izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za nakup storitev izdatki za plače Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA SO V PRIPRAVI.
Poleg finančnih spodbud, ki so MSP - jem (mikro, malim in srednje velikim podjetjem) na voljo v vseh fazah razvoja, je Slovenski podjetniški sklad (SPS) v letu 2019 začel izvajati tudi naslednje programe vsebinske podpore:    Namen vsebinske podpore v obdobju  je spodbujanje: Usposabljanja in razvoja podjetij; Mentorstva in ostale podporne storitve za omogočanje hitrejše rasti podjetij; Mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij. Vsebinska podpora bo neposredno prispevala k naslednjim ciljem v operativnem programu: Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo (kazalnik učinka C004) Prav tako pa bo vsebinska podpora prispevala k naslednjim ciljem v operativnem programu: Število hitrorastočih podjetij Dodana vrednost na zaposlenega v MSP Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si     
Predstavitev podjetij, ki iščejo zasebne investitorje 
Slovenski podjetniški sklad je prejel nagrado za najboljši pospeševalniški oz. inkubatorski program za start up podjetja v Sloveniji V tehnološkem parku Ljubljana se je 14.11.2016 predstavilo 56 slovenskih start up podjetij in deležnikov slovenskega startup ekosistema, med katerimi je nacionalna komisija izbrala 11 najboljših, ki bodo Slovenijo kot nacionalni ambasadorji zastopali na uglednem dogodku Cenral European Startup Awards 2016 Grand Finale (CESA), ki ga bo 1. decembra gostil ljubljanaski ABC pospeševalnik, 9 decembra 2016 pa se bodo najboljše ekipe pomerile za končno zmgao v okviru dogodka Global Startup Awards 2016, ki bo letos potekal v Kuala Lumpurju v Maleziji. Po glasovanju 5- članske komisije in izidih javnega glasovanja bo Slovenijo na velikem CEE regijskem finalu (CEE - regija srednje in vzhodne Evrope) zastopal tudi Slovenski podjetniški sklad, in sicer v kategoriji najboljši pospeševalniški oz. inkubatorski program - program vsebinske podpore za mlada inovativna podjetja, ki se po principu SPS dvojpka izvaja skupaj s finančno spodbudo semenski kapital za inovativna podjetja - konvertibilno posojilo 75.000 EUR.  V ostalih kategorijah so finalisti: ·         v kategoriji najboljši ”coworking” prostor Zavod mladi podjetnik, ·         v kategoriji najboljši neodvisni razvijalec iger Dawn of Play, ·         v kategoriji ”early stage” startup  DOM DOM (aplikacija Homey) - PODPRTO PODJETJE SKLADA ·         v kategoriji najboljši IoT startup Chipolo - PODPRTO PODJETJE SKLADA ·         v kategoriji najboljši ”fintech” startup Borza terjatev - PODPRTO PODJETJE SKLADA ·         v kategoriji najboljša uporabniška izkušnja Eurosender - PODPRTO PODJETJE SKLADA ·         v kategoriji najboljši družbeni vpliv Blub Blub - PODPRTO PODJETJE SKLADA ·         v kategoriji investitor leta Jure Mikuž iz RSG Kapital - SODELUJOČA DTK ·         v kategoriji najbolj vplivne ženske »startuperke« Alja Isaković, ·         v kategoriji startup leta ekipa GoAvio (Nizkocenovci) - PODPRTO PODJETJE SKLADA. Najboljših 11 slovenskih ambasadorjev je poleg javnega glasovanja določila nacionalna žirija, v kateri so sodelovali Branko Drobnak, predsednik kluba Poslovni angeli Slovenije, Jakob Gajšek, soustanovitelj ABC pospeševalnika, Marjana Majerič, namestnica direktorja Tehnološkega parka Ljubljana, Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka in Urban Lapajne, organizacijski vodja Iniciative Start:up Slovenija. Central European Startup Awards (CESA) je serija dogodkov v državah srednje in vzhodne Evrope, ki  promovirajo najboljše inovatorje ter deležnike start up ekosistema, na ravni posamičnih držav, nato na ravni celotne CEE regije in na koncu še v okviru globalne mreže Global Startup Awards. Dogodek podpirajo partnerji, kot so Google, IMB, Amazon, SAP in drugi. Letos so v CESA poleg Slovenije sodelovale še Madžarska, Avstrija, Slovaška, Češka, Poljska, Romunija, Bolgarija, Srbija in Hrvaška, ki so prispevale skupaj več kot 700 nominacij.
Revija Start up Kapital skupaj s partnerji projekta: Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo; Slovenskim podjetniškim skladom; Eko skladom; Slovenskim regionalno razvojnim  skladom in drugimi, organizira predstavitev na temo: Kako do ugodnih finančnih sredstev s pomočjo državnih inštitucij in strukturnih skladov v letu 2017! Na Slovenskem podjetniškem dnevu bodo predstavljene različne finančne vzpodbude podpornih inštitucij, ki bodo za podjetniški sektor na voljo v letu 2017! PO PREDSTAVITVAH  bodo lahko podjetniki dobili tudi konkretne informacije na INFO TOČKAH! VSA PREDAVANJA SO BREZPLAČNA! Obvezna je prijava na mail janja.mumlek@slotur.com Ob prijavi prosimo navedite tudi, ali želite svetovanje na INFO TOČKAH in na katerih! ZADNJI ROK ZA PRIJAVE JE  SOBOTA, 19. NOVEMBER! Zaradi omejenega številka udeležencev bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili DO SREDE, 16. NOVEMBRA! PROGRAM SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA DNEVA: 9.15 - 9.45  Uvodni nagovor  in predstavitev garancij, direktnih kreditov, lastniškega financiranja in posebnih spodbud Slovenskega podjetniškega sklada (Mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada)Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS) bodo v letu 2017 v največji meri usmerjene v podporo MSP-jev z velikim povpraševanjem, pri katerih obstaja tržna vrzel pri pridobivanju finančnih virov za rast in razvoj podjetij. Usmerjene pa bodo tudi v podporo posebnih ciljnih skupin, ki potrebujejo posebne spodbude za zagon, prodor na trg ali rast na določenem ranljivem trgu. Konkretno bodo imeli  MSP-ji v letu 2017 možnost dostopa do: -          garancij za zavarovanje bančnih kreditov -          mikrokreditov za mikro in mala podjetja, tudi do mikrokreditov za problemska območja -          lastniških oblik financiranja v obliki semenskega in tveganega kapitala -          zagonskih spodbud v obliki subvencij za zagon mladih podjetij na različnih področjih SPS bo finančno podporo pri zagonskih spodbudah in semenskem kapitalu tudi v letu 2017 nadgradil z dodatnimi ugodnostmi za končne prejemnike sredstev v kombinaciji finančnih spodbud in vsebinske podpore. Z vsebinskimi programi bodo podjetja deležna dodatne podpore iz različnih področij poslovanja podjetij (npr. marketing, organizacija, design itd.) kar posledično povečuje uspešnost izvedenih investicij. Prosim, da uporabite ta tekst. Sama bom program poslala preko e-maila, objavila sporočilo za javnost in pripravila članek za revijo Start up Kapital. Koliko znakov je dovoljenih za dvostranski članek? Do torka se bom potrudila poslati članek.  9.45 - 10.00 Ugodne spodbude Slovenskega regionalno razvojnega sklada v letu 2017  (Velislav ŽVIPELJ, direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada) Slovenski regionalno razvojni sklad bo predstavil še odprte razpise iz leta 2016, pri čemer je za podjetnike aktualen predvsem razpis za dodeljevanje garancij bančnim kreditom, in sicer v okviru regijskih garancijskih shem. Podana pa bo tudi napoved predvidenih ukrepov v letu 2017. 10.00 - 10.15 Kreditiranje okoljskih naložb za pravne osebe, samostojne podjetnike in lokalne skupnosti (Gregor Rome, Eko sklad)  Eko sklad pravnim osebam in ter lokalni samoupravi nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja  in nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. 10.15.- 10.40  Kako s pomočjo banke pridobiti ugodna finančna sredstva; Kako zavarovati terjatve do kupcev 10.40 - 13.00 Možnosti individualnega svetovanja na INFO TOČKAH Svetovali vam bodo strokovnjaki Slovenskega podjetniškega sklada, Eko sklada, Slovenskega regionalno razvojnega  sklada,   SID Prve kreditne zavarovalnice in drugi VSA PREDAVANJA SO BREZPLAČNA! Obvezna je prijava na e-mail janja.mumlek@slotur.com Ob prijavi prosimo navedite ali želite svetovanje strokovnjakov na info točkah in katerih. Zadnji rok za prijavo je SOBOTA, 19. NOVEMBER! Zaradi omejenega števila udeležencev bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili do SREDE, 16. NOVEMBRA! 
Top