Novice

Slovenski podjetniški sklad izvaja Javni poziv zainterisiranim kandidatom za mentorja inovativnih start-up podjetij, na katerega se lahko prijavijo potencialni kandidati za start-up mentorje. Javni poziv bo odprt do objave novega poziva. Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij      
Cilj programa mreženja je pridobitev ustreznega mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe. Podjetje ima možnost tudi samostojne izbire mentorja brez vključitve v program mreženja. Programi so dostopni na naslednjih povezavah:  http://ceed-slovenia.org/ http://www.silicongardens.si/ http://lui.si/mentorji/ http://www.goglobal.si/ http://www.geekhouse.si/
Iz spodnjih dokumentov so razvidni natančni rezultati delovanja Slovenskega podjetniškega Sklada doslej.   Letno poročilo 2018   Letno poročilo 2017 Letno poročilo 2016 Letno poročilo 2015 Letno poročilo 2014 Letno poročilo 2013 Letno poročilo 2012 Letno poročilo 2011  Letno poročilo 2010  Letno poročilo 2009  Letno poročilo 2008 Letno poročilo 2007 (1. del, 2. del) Letno poročilo 2006 Letno poročilo 2005
Results from AECM crisis questionaire Guarantee schemes in support of SME finance during the recovery
Slovenian Enterprise Fund operating under the Law on Public Funds. The Fund employs 28 people; 16 permanent, 10 under EU technical assistance EU, 2 project. Director Maja Tomanič Vidovič, M.Sc. e-mail: maja.tomanic-vidovic@podjetniskisklad.siHead of Department for State aid and Risk Investments: Boštjan Vidovič, M.Sc. E-mail: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si Head of Department for Finance and Accounting: Milena Šiško, B.E. E-mail: milena.sisko@podjetniskisklad.si Head of General Affairs and Development Service: Simona Grobelnik, B.E. E-mail: simona.grobelnik@podjetniskisklad.si
Supervisory board of the Fund has a president and six members who are representatives from Ministry of Economy, Ministry of Finance, Chamber of Craft of Slovenia, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, The Bank Association of Slovenia and Government Office for Development and European Affairs. Members: Sabina Koleša, M.Sc., Ministry of Economy, Alenka Marovt Novak, M.Sc., Ministry of Economy, Miranda Groff Ferjančič,M.Sc., Ministry of Finance, dr. Cvetka Tinauer, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Simon Fekonja, Chamber of Craft of Slovenia, Irena Vodopivec Jean, The Bank Association of Slovenia, Katja Lutar, M.Sc., Government Office for Development and European Affairs.
The Fund's vision is to remain efficient national financial institution with established financial engineering, which will offer adequate financial solutions for development & business projects in the enterprise sector of Slovenia through three funding lines including supply of siutable financial instruments. For successful implementation the Fund's vision, Fund will combine public and private sources, domestic and international financial resources, and it will also co-operate with other domestic and foreign financial institutions. One of the Fund’s objectives is to ensure the favourable financial instruments through the whole life cycle of the enterprise: Seed stage Start-up stage Development stage Growth stage The mission: improving the acces to favourable financial sources which includes the state aid for different business, proportional implementation of the state aid in all development stages of the enterprises’ life cycle, creating the visible effects of state aid in economic sector, implementation of public tenders to granting the state aid for development investments in corporative sector under the principles of simplicity and transparency, upgrading of existing financial service to the business service.
In over 21 years Fund has supported 6.216 projects for micro, small and medium - sized enterprises in Slovenia, in a total amount 731,35 million EUR favourable financial sources (credits, guarantees, counter - guarantees and equity financing). Summary from Annual business report 2012 Basic results: The ammount of eamarked capital on the date 31 December 2012: 55.649.131 EUR The number of supported project in the period 2000 - 2011: 4.839 project The amount of supported project in the period 2000 - 2011: 666,52 mio EUR, of which: start up's: 936- financial means for the start up¨s: 72,23 mio EUR The supportes SMEs have created: 4.003 new job positions or 0,83 new job positions per company NUMBER OF SUPPORTED PROJECTS AND AMOUNTS OF APPROVED FINANCIAL ENCOURAGEMENTS OF THE FUND FOR PERIOD 1996 - 2012 No.YearNo. of supported projectsAmount of approved financial encouragement (loans, guarantees and subventions) in mio EUR 1 1996 197 13,32 2 1997 125 8,99 3 1998 166 11,56 4 1999 131 10,86 5 2000 143 10,4 6 2001 211 18,22 7 2002 150 12,95 8 2003 131 12,18 9 2004 104 9,58 10 2005 246 29,29 11 2006 296 34,19 12 2007 607 65,04 13 2008 589 82,45 14 2009 779 120,3 15 2010 650 126,93 16 2011 589 93,66 17 2012 344 51,28 TOTAL   5.458 711,25 Success stories EIF case study template primer 1 - Srecko Knuplez s.p. EIF case study template primer 2 - Sienit d.o.o. EIF case study template primer 3 - Infotim d.o.o.
This includes companies that are increasing at an average pace and consistently and profitably operate within selected niche markets, and lack the potential for rapid growth.
This is a company that will develop products, services or processes in an innovative way. From innovative technology companies are expected to further continue the high level of knowledge in products and services and the potential for rapid growth.
Top