Novice

Ministrstvo za kulturo RS (MK) bo jeseni 2018  z izvedbo finančnih podpor oz. javnih razpisov CzK za razvoj kreativnih podjetij in sodelovanja med podjetji ter kulturnim in kreativnim sektorjem - za katere je do leta 2022 namenjenih 5.290.000 €.

 Finančne podpore z zagonskimi subvencijami so predvidene od 20.000 € do 50.000 € za različne faze razvoja:
  • A1 Semenska faza: Preverjanje koncepta - faza snovanja, testiranja podjetniške ideje, koncepta, izdelka ali storitve do vstopa na trg; 
  • A2 Zagonska faza: Kreativni Start Up - faza vstopa na trg, faza prebojev, širitev na nove trge in 
  • A3 Faza: Kreativni pospeševalnik - spodbujanje sodelovanja med podjetji in kulturnim in kreativnim sektorjem.
Platforma Center za kreativnost, ki jo preko neposredne potrditve operacije s strani Ministrstva za kulturo RS izvaja javni zavod MAO, bo strokovno podpiral finančne instrumente MK z izvedbo strokovnega dela predselekcijskih postopkov, kot so npr. koordinacija dela strokovnih komisij, podjetniških delavnic in drugih podpornih aktivnosti s pomočjo katerih lahko prijavitelji pridobijo pomembno število točk za sodelovanje na tem razpisu.

V fazi predselekcijskih postopkov in podpornih aktivnosti, ki jih bo izvajal MAO, so pripravili dve javni povabili:

Javno povabilo zainteresiranim partnerjem in

Javno povabilo zainteresiranim kandidatom za mentorje


V
eč o podpori najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo. 


Top