Novice

Na voljo je nov portal za iskanje razpisov v okviru evropskih programov (Obzorje 2020, Competitiveness and Innovation Framework Programme, Erasmus+, Internatl Security Fund, Pogramme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises, itn).

Portal je dostopen na naslednjem naslovu:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/homeTop