Novice

  Zaključna prireditev izbora Slovenski start:up leta 2020, ki je letos zaradi razmer izjemoma potekala v hibridni izvedbi in jo je bilo moč v celoti v živo spremljati preko Facebook strani Start:up Slovenija, je prinesla novega prejemnika kristalnega kipca – to je ekipa podjetja InstaText, Slovenskega start:upa leta 2020! Ekipa, ki ustvarja spletno platformo InstaText, ki na podlagi umetne inteligence ustvari takojšnja priporočila in ideje, kako vsebinsko izboljšati tekst, kako ga narediti bolj berljivega in razumljivega, je v finalu najbolj prepričala ocenjevalno komisijo, ki je ocenjevala še ekipe podjetij Evegreen, ki razvija 100 % bio-razgradljivein naravi prijazne materiale na osnovi organskih odpadkov,  Influee, ki razvija platformo, na kateri lahko podjetja na enem mestu najdejo kreatorje vsebin in influencerje za svoje občinstvo, Grid instruments, ki razvija sistem Gridscope, ki elektrodistribucijskim podjetjem omogoča dobro poznavanje omrežja in posledično premišljeno načrtovanje razširitve ter ojačitve svoje infrastruktur, in Mouzen, ki je razvilo ergonomični pripomoček, ki med delom za računalnikom optimizira položaj roke, s tem pa zmanjša napetost v zapestju in ramenih.
Maribor, 22.05.2020 - Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes, v Uradnem listu RS št.  75/2020 in na spletni strani SPS, objavil spremembe javnega razpisa P7R 2019  – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki se nanašajo na splošne pogoje kandidiranja, osnovne pogoje kandidiranja in vsebino vloge.
Evegreen, Influee, Grid instruments, InstaText in Mouzen so tista startup podjetja, ki se letos kot finalisti potegujejo za prestižni naziv Slovenski start-up leta 2020. Nagrado, ki jo že trinajsto leto zapored podeljuje Start:up Slovenija v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter aktivnimi deležniki slovenskega ekosistema, dobi podjetje oziroma ekipa, ki s svojimi dosežki, dejanji, ugledom in razvojnim potencialom predstavlja novo generacijo slovenskih inovativnih podjetnikov. Zmagovalca bomo razglasili na zaključni prireditvi v petek, 22. maja, ki jo bo mogoče spremljati tudi na Facebook profilu Start:up Slovenija. Spoznajte 5 finalistov, ki so strokovno komisijo najbolj prepričali, spoznajte njihove produkte in dosežke.
Tekmovanje v podjetniških idejah prvič v sedemnajstletni zgodovini na spletnih platformah. Šole še niso odprle svojih vrat, inovativnost in podjetnost mladih pa ne pozna ovir. Finale nacionalnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih POPRI 2020 je Primorski tehnološki park prvič v zgodovini izvedel na spletnih platformah. Od 12. do 14. maja je 31 ekip v treh kategorijah svoje podjetniške ideje predstavilo strokovni komisiji kar od doma.  Rezultate so razglasili na Facebook profilu tekmovanja POPRI v petek,  15.5.2020.
Med 18. in 20. majem bo v Mariboru konferenca Podim, ki bo v tokratni 40. izvedbi dogajanje prestavila v novo, povsem digitalno dimenzijo. Podim DX, ena izmed najvplivnejših startup & tehnoloških konferenc v Evropi, ki se je letos zaradi spremenjenih okoliščin transformirala v povsem digitalno in online izvedbo, je bila pred dnevi izbrana med 20 najboljših online startup in tehnoloških konferenc v Evropi. Digitalna izvedba je organizatorjem omogočila, da so v bogat program vključili najboljše serijske podjetnike in investitorje, ki so svoja podjetja prodali korporacijam za devetmestne vsote.
POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Že več kot 10 let je POPRI tisti, ki mladim omogoča razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje svojih zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo. V letošnjem letu se je Slovenski podjetniški sklad v okviru projekta POPRI 2020 priključil kot soorganizator projekta in zagotavlja finančne spodbude za najbolj pespektivne ideje. Sklad pa najboljšim ekipam z najbolj perspektivno podjetniško idejo izplača denarno nagrado.
Slovenski podjetniški sklad je dne 08.05.2020 v Ur.l. RS št. 65/2020 objavil spremembe javnega razpisa z oznako P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 20.03.2020. Glavna novost se nanaša na vzpostavljeno novo kreditno - garancijsko linijo z oznako C.19 – Mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi virusa COVID-19, to pomeni, da podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti ali za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19.
Slovenski podjetniški sklad spreminja pogoje 11 javnih pozivov in sicer spremeni se točka 11, 5. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv, in sicer:  Vse vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/
Slovenski podjetniški sklad objavlja zaprtje javnega razpisa P4D 2019-2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP (objava v Uradnem listu RS, št. 62 z dne 18.10.2019, Ob-3222/19). Zaprtje je bilo potrebno zaradi zagotavljanja sredstev za nujno potrebne ukrepe za blažitev posledic koronavirusa. »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«
Slovenski podjetniški sklad je v petek, dne 10.04.2020, v Uradnem listu RS in na spletni strani ponovno aktiviral Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za pripravo digitalne strategije, katera je zaradi izrednih razmer in reorganizacije delovnih procesov ter usmeritve velike večine aktivnosti vezanih na ukrepe blažitve posledic koronavirusa, začasno zaprl.
Top