Novice

RRTO bo v sodelovanju z DTEP (Developmental Test, Evaluation and Prototyping) organiziralo srečanje z visoko inovativnimi podjetji, ki razvijajo nove napredne tehnologije in imajo možnost da zagotovijo nove, revolucionarne zmogljivosti, ki bi pomenile prednost pred nasprotniki in zapolnitve vrzeli v potrebah kritičnih misij do leta 2028. Podjetja imajo možnost, da se uvrstijo na ožjo listo, ki omogoča, da proizvode v obliki kratkih tehničnih prezentacij predstavijo predstavnikom ameriških vladnih institucij.
Za  garancijo Slovenskega podjetniškega sklada je značilno da lahko mikro, mala in srednje velika podjetja lažje, hitreje in ceneje pridobijo bančni kredit pod ugodnimi pogoji in z znižano obrestno mero. Gre za dolgoletni že obstoječi razpis, ki je letos zaradi premagovanja posledic širjenja koronavirusa še dodatno prilagojen, saj se v okviru razpisa PRILAGODIJO MERILA za ocenjevanje vlog v primerih, ko podjetje potrebuje financiranje z obratnimi sredstvi. Ostali še bolj prilagojeni ukrepi za MSPje za premagovanje in blažitev vpliva in širitve koronavirusa, so v pripravi in se bodo objavljali postopoma na spletni strani SPSa in v Uradnem listu RS. Zato spremljajte novosti na tem področju in se prijavite v e-novice SPSa.
Vsem prijavljenim v postopke predselekcije razpisov Slovenskega podjetniškega sklada sporočamo, da bodo glede na okoliščine vsa ocenjevanja v celoti izpeljana online. Za nami je že uspešno izvedeno prvo ocenjevanje prijavljenih podjetij v proces predselekcije za SK75, na katerem je sodelovalo 24 podjetij in 23 ocenjevalcev.
Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami sproti pripravlja ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa. Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, prav tako pa bodo uvedeni potencialno tudi novi produkti. Sklad bo informacije v zvezi z ukrepi  objavljal na svoji spletni strani ter prijavljene uporabnike e-novic obveščal z neposredno elektronsko pošto. 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes 21.02.2020 v Uradnem listu RS št. 10/2020 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 2020 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in vstopila na trg.
V Primorskem tehnološkem parku, Tehnološkem parku Ljubljana, Saša inkubatorju in Podjetniškem inkubatorju Podbreznik so od 11. do 13.2.2020 potekali predizbori tekmovanja v podjetniških idejah mladih POPRI. Devetdeset ekip se je potegovalo za 36 mest v finalu, ki bo 7.4.2020 v Novi Gorici. Več o izboru najdete v sporočilu za javnost.
Obveščamo vas, da z današnjim dnem Slovenski podjetniški sklad, zaradi porabe kvote sredstev, zapira razpis P7 2020 - Mikrokrediti.
Podjetja, ki so locirana na enem izmed problemskih območjih Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO ali OBMEJNEM problemskem območju imajo možnost, preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru razpisa P2R – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020 - 2021, prejeti nepovratna sredstva v višini do 40.000 EUR za zagon podjetja. 
Mikro in mala podjetja bodo lahko mikrokredite do višine max. 25.000 EUR tudi letos prejela HITRO, ENOSTAVNO, POD ZELO UGODNIMI POGOJI in BREZ STROŠKOV ODOBRITVE. Slovenski podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev podprl okoli 400 projektov, ki potrebujejo finančne vire za manjšo investicijo in/ali obratna sredstva.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla tudi letos ponuja semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila v višini 75.000 EUR za hitro rast na trgu! Gre za lastniško in kvazi lastniško financiranje preko SPSa iz sredstev Sklada skladov SID banke. SPS je v sodelovanju s SID banko v preteklem letu osvežil razpise semenskega kapitala, poleg finančne podpore podjetij, pa je namen financiranja v obliki semenskega kapitala tudi povečanje angažiranja zasebnih investitorjev na področju vlaganja v zgodnje razvojne faze perspektivnih in inovativnih mladih podjetij.
Top