Objave


Seznam evidenčnih javnih naročil 2017


Vzdrževanje informacijskega sistema - Pantheon z dodatnimi moduli
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci

Izvedba projekta start up Slovenija za leto 2018 z vključenim pred-selekcijskim postopkom za P2 in produkte Sklada namenjene start up podjetjem ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2018
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisana dokumentacija
Obrazci
ESPD

Izvedba projekta: Celotna prenova informacijskega sistema Pantheon
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci


Izvedba projekta: Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazec 1- ponudba
Obrazec 2 - predračun
Obrazec 3 - ESPD
Obrazec 4 - soglasje podizvajalca
Obrazec 5 - vzorec pogodbe
Sprememba razpisne dokumentacije
Sprememba razpisne dokumentacije EU 14-popravek


Zunanje revidiranje letnega poročila
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Word obrazci

Izvedba projekta start up Slovenija za leto 2017 z vključenim pred-selekcijskim postopkom za P2 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2017
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisana dokumentacija
ESPD

Vzdrževanje informacijskega sistema Pantheon z dodatnimi moduli
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija z dne 16.02.2017
Word obrazci

Dobava osebnega vozila
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija z dne 07.02.2017


Izvedba projekta: Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Sprememba razpisne dokumentacije dne 20.10.2016
Obrazec 1 - ponudba
Obrazec 2 - predračun
Obrazec 3 - ESPD
Obrazec 4 - soglasje podizvajalca
Obrazec 5 - vzorec pogodbe

Izvedba projekta Start:up Slovenija za leto 2016 z vključenim pred-selekcijskim postopkom za P2, SK75 in SK200 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2016
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija

Izvedba analize ter nadgradnja sistema upravljanja tveganj Slovenskega podjetniškega sklada po produktih, vključno z izračunom lastne cene posameznega produkta
(ZAPRT RAZPIS)
- Razpisna dokumentacija
- Razpisna dokumentacija

Izvedba vsebinskega programa podpore podjetjem, ki bodo uspešno kandidirala na javnem razpisu "SEMENSKI KAPITAL 2015 - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR v letu 2015
(ZAPRT RAZPIS).
-       Razpisna dokumentacija - SK75

Izvedba vsebinskega programa podpore podjetjem, ki bodo uspešno kandidirala na javnem razpisu "SEMENSKI KAPITAL - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR v letu 2015.
(ZAPRT RAZPIS).
Izvedba projekta Start:up Slovenija za leto 2015 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2015
(ZAPRT RAZPIS).
Izvedba projekta Start:up Slovenija za leto 2014 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2014
(ZAPRT RAZPIS). Izvedba projekta Start:up Slovenija za leto 2013 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2013
(ZAPRT RAZPIS). Izvedba zunanjega revidiranja letnega poročila Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leti 2013 in 2014
(ZAPRT RAZPIS).
Top