O nas

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je specializirana finančna institucija, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagonskim ter hitro rastočim podjetjem nudi učinkovite finančne in vsebinske spodbude. S svojimi aktivnostmi zapolnjuje finančne vrzeli in skupaj s finančnimi partnerji, ne le izboljša dostop, temveč tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati MSP-ji pri pridobivanju finančnih virov za razvoj in rast in prodor na vedno bolj zahtevna in specializiran atržišča. SPS zaradi uspešne multiplikacije javnih virov za finančno podporo MSP-jem preko uspešnega in nadzorovanega upravljanja z javnimi viri, privablja ostale bančne in privatne vire v finančne linije za MSP-je. Hkrati s finančnimi spodbudami pa SPS prav tako sokreira slovenski start up ekosistem, je povezovalec različnih podjetniških mrež in svetovalnih institucij in s tem nadgrajuje finančno pomoč z vsebinsko pomočjo kot so različne strokovne storitve, informiranje, usposabljanja in mreženja za podjetja.S tem zastopa cilje Evropske komisije glede podpore podjetništva, rasti raziskav, razvoja in zaposlovanja.

Strateška vloga SPSa :
Z učinkovitimi finančnimi in vsebinskimi spodbudami zmanjšati vrezli pri dostopu do finančnih sredstev in pri dostopu do vsebinske podpore ter omogočiti sofinanciranje različnih poslovnih storitev (preko vavčerjev) MSPjem, start-upom in scale upom s poudarkom na prioritetnih sektorjih, ki so prikazani v skici.
Slika strateka vloga s cilji  

Operativne vloge SPSa: 

operativne vloge2  

 

Dobro gosodarrjenje z državnimi sredstvi
Kombiniranje različnih finančnih virov in s tem povečevanje razpoložljivosti ugodnih finančnih sredstev za MSP - je v Sloveniji v obliki dolžniških in lastniških virov financiranja omogoča dolgoročnejšo in bolj porazdeljeno pomoč podjetniškemu sektorju in pripomore k razvoju trga tveganega kapitala in semenskega kapitala v Sloveniji. 

Postopki odobravanja finančnih spodbud
Vsi postopki odobravanja finančnih instrumentov se morajo izvajati v skladu z določili Zakona o podpornem okolju za podjtništvo. Ti postopki pa določajo, da se vse spodbude Sklada izvajajo preko javnih razpisov. 

Elementi državnih pomoči v finančnih instrumentih 
Vsi finančni instrumenti so preko Sklada ponujeni pod ugodnejšimi pogoji, kot jih ponuja trg, ker vključujejo elemente državnih pomoči in zato predstavljajo cenejši finančni vir za končne koristnike kot bi jih prejeli na trgu. Zato morajo biti vsi finančni instrumetni skladni s pravili državnih pomoči, ki veljajo za Slovenijo in vse ostale članice Evropske unije. 

 Top