Ključni rezultati

V zadnjih desetih letih so aktivnosti Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS) pomembno vplivale na pozitivne kazalce malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji in posledično na celotno slovensko gospodarstvo. 

VIŠINA ODOBRENIH FINANČNIH SPODBUD

  • 1.071,45 mio EUR
ŠTEVILO PODPRTIH PROJEKTOV

  • 7.235 podprtih projektov
VIŠINA IZVEDENIH INVESTICIJ

  •   2.109 mio EUR izvedenih investicij
VKLJUČENOST EVROPSKIH VIROV

  • viri EU 80 %
  • ostali viri 20 %
POVEČANJE ODOBRENIH FINANČNIH SPODBUD IN PODPRTIH PROJEKTOV

  •   iz 40,80 mio EUR na 142,00 mio EUR
  •  iz 327 projektov na 1.271 projektov


Top