Ključni rezultati

Sklad je v letu 2019 odobril:
  • preko 123 mio EUR finančnih spodbud s katerimi je podprl 1.944 različnih projektov
  • preko 9,9 mio EUR vavčerjev s katerimi je podprl 2.599 projektov
  • skupno je odobril skoraj 133 mio EUR spodbud (finančnih + vavčerjev) ter odobril 4.543 projektov
Tekoči rezulati razpisov na dan 24.12.2019
 

 
Top