Ključni rezultati

Sklad je v letu 2019 do sedaj odobril že:
  • preko 105 mio EUR finančnih spodbud s katerimi je podprl 1.810 različnih projektov
  • preko 8,5 mio EUR vavčerjev s katerimi je podprl 1.755 projektov
  • skupno je odobril že 113.5 mio EUR spodbud (finančnih + vavčerjev) ter odobril 3.565 projektov
Tekoči rezulati razpisov na dan 23.08.2019
 

Tekoči rezultati javnih pozivov na dan 23.08.2019
   

 
Top