Ključni rezultati

Sklad je v letu 2018: 
  • razpisal cca 112 mio EUR finančnih spodbud
  • odobril 93,69 mio EUR finančnih spodbud (43% razpisanih sredstev)
  • podprl 990 projektov
  • na voljo še 18,31 mio EUR razpisanih sredstev
Oznaka

Produkt

Znesek razpisanih sredstev (v mio EUR)

Načrtovano število podprtih projektov

Realiziran znesek odobrenih sredstev ( v mio EUR)

Realizirano število podprtih projektov

Status razpisa

P2 2018

Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2,16

40

2,16

40

ZAPRT
objava 23.03.2018


P2K 2018

Spodbude za podjetja na področju kulture in kreativnega sektorja

1,00

28

V PRIPRAVI

V PRIPRAVI

V PRIPRAVI

P7 2018

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

5,00

 200

V PRIPRAVI

V PRIPRAVI

V PRIPRAVI

P7R 2017

Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih 12,00

 365

7,04

292 AKTIVEN
objava 29.december 2017


P7OR

Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji
6,25

250

5,29 217 AKTIVEN
objava 06.04.2018


P1 plus 2017

Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere 79,20

400

79,20

441 ZAPRT
objava 16.02. 2018


P4L 2018

Spodbude za podjetja na področju rabe lesa 11,8

5-10

2,06

5

AKTIVEN
objava 06.06.2018

 SKUPAJ 

   112 mio EUR

 1200 KOM

93,69 mio EUR

            990 KOM

 

 
Top