Ključni rezultati

Nastala situacija na trgu, povezana s COVID-19, je le potrdila, kako pomembna je finančna pomoč v obliki državnih pomoči pri pridobivanju finančnih virov pri poslovanju podjetij, še posebej mikro, malih in srednje velikih.
Za številna mala in srednja podjetja bo tudi v letu 2022 velik izziv zagotavljanje likvidnosti, zato bo tudi to ena izmed glavnih prioritet Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT).
Pri tem pod okriljem MGRT pomembno vlogo igra Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), saj bo podjetjem tudi v prihajajočem letu nudil različne in hkrati ugodne oblike finančnih in vsebinskih spodbud.
COVID-19 kriza je imela močan vpliv na poslovanje SPSa in na povpraševanje po njegovih produktih.
Zaradi ekonomskega šoka, v katerem so se znašli tudi slovenski MSP-ji, je drastično narastlo povpraševanje po likvidnih virih in zagotovo se bo ta trend delno nadaljeval tudi v letu 2022.

Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami SPS v letu 2022 planira:

 • skupno odobriti 152,96 mio EUR
 • podpreti okoli 3.685 projektov
 • pri tem SPS ocenjuje, da bodo vložena sredstva spodbudila cca 237,00 mio EUR novih investicij v gospodarstvu
 • kar je primerljivo s preteklimi leti oz. z letom 2019. Načrti za leto 2022 so za 14% višji od leta 2019, ki je predstavljal zadnje normalno leto pred pandemijo COVID, leti 2020 in 2021, ki sta bili namreč za SPS rekordni leti, saj je poleg prvotno načrtovanih spodbud, izvajal še dodatne ukrepe za blažitev posledic vpliva COVID 19 na gospodarstvo.

Pregled po javnih razpisih za leto 2022:
Oznaka razpisa 2022  Naziv razpisa  2022

Plan oz. razpisana sredstva

v mio EUR 2022

Realizacija 2022

Status razpisa/poziva 2022

Objava/Predvidena objava v UR.l.RS

Odobrena sredstva

v mio EUR

Število podprtih projektov
P1 plus 2022 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere  103,07 0 0 V PRIPRAVI

April 2022 
P7R 2022 Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji  7,00 0 0 V PRIPRAVI

April 2022 
P2 2022 Spodbude za zagon inovativnih podjetij  2,16 0 0 V PRIPRAVI

Februar 2022 
P4I 2022 Spodbude za začetne investicije na problemskih območjih 5,00 0 0 V PRIPRAVI

Februar 2022 
SK75 2022 Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višii 75.000 EUR  1,13 0 0 V PRIPRAVI

Februar 2022 
SI-SK 2022 So-investiranje z zasebnimi v MSP  2,30 0 0 V PRIPRAVI

Januar 2022 
P7 COVID 2022 Covid krediti 10,00 0 0 V PRIPRAVI

Maj 2022 
P7C-2 2021 COVID Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo 10,8 0 0 AKTIVEN 31.12.2021 št. 209/2021 
P7 2021 Mikrokrediti 2021 15,00 0 0 AKTIVEN 31.12.2021 št.209/2021 in 
spremembe z dne 7.1.2022 v št. 3/2022 


Pregled po javnih pozivih za leto 2022:
Oznaka poziva Naziv poziva

Plan oz. razpisana sredstva v mio EUR 2021 - 2023

Realizacija 2022

Status poziva 2022 

Objava/Predvidena objava v UR.l.RS
Odobrena sredstva v mio EUR Število podprtih projektov
 REVAV-1  React EU - Vavčer za certifikate kakovosti 0,90  0,83  162  AKTIVEN  15.10.2021 št. 163/2021  
 REVAV-2  React EU - Vavčer za patente, modele, znamke 0,60  0,13  45  AKTIVEN  24.09.2021 št. 153/2021  
 REVAV-3  React EU - Vavčer za tržne raziskave tujih trgov 0,25  0,23  95  ZAPRT    08.10.2021 št. 162/2021   
 REVAV-4  React EU - Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih 0,70  0,21  120  AKTIVEN  17.09.2021 št.150/2021 in 
spremembe z dne 19.11.2022 v št. 181/2022  
 REVAV-5  React EU - Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino 0,70  0,07  67  AKTIVEN  17.09.2021 št.150/2021 
 REVAV-7  React EU - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc 1,30  1,00  187  AKTIVEN  08.10.2021 št.162/2021 in 
spremembe z dne 14.12.2021 v št. 202/2021 
 REVAV-8   React EU - Vavčer za digitalni  marketing V PRIPRAVI 
 REVAV-9   React EU - Vavčer za pripravo digitalne strategije 2,80  2,80  277  ZAPRT   01.10.2021 št. 159/2021 
 REVAV-10   React EU - Vavčer za kibernetsko varnost 0,65  0,56  98  AKTIVEN   01.10.2021 št. 159/2021  
 REVAV-11   React EU - Vavčer za statusno preoblikovanje 0,20  0,16  50  AKTIVEN   24.09.2021 št. 153/2021   
 REVAV-12  React EU - Vavčer za  uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja 0,10 0,01  16  AKTIVEN   24.09.2021 št. 153/2021  
 REVAV-13  React EU - Vavčer za prenos lastništva 0,30  0,04  12  AKTIVEN   10.09.2021 št. 145/2021  
 REVAV-14  React EU - Vavčer za prototipiranje 0,40  0,21  45  AKTIVEN  24.09.2021 št. 153/2021 
 REVAV-15  React EU - Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) 0,409  AKTIVEN  17.09.2021 št. 150/2021 

SPS tudi v letu 2022 ostaja:

 1. vodilni ponudnik garancij za bančne kredite,
 2. vodilni ponudnik (mikro)kreditov,
 3. sooblikovalec start-up ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha start-up podjetij in novonastalih podjetij na problemskih območjih z zagonskimi spodbudami,
 4. ključni soinvestitor semenskega in tveganega kapitala kot lastniškega financiranja v povezavi z vsebinsko podporo,
 5. edini ponudnik spodbud malih vrednosti – vavčerjev,
 6. sooblikovalec podjetniškega okolja za podjetniški sektor v Sloveniji,
 7. povezovalec podjetniške mreže v mednarodnem okolju.
Top