Mednarodno in nacionalno sodelovanje

1. Sodelovanje z Evropsko komisijo (EK

Sklad pri svojem delovanju že od leta 2005 koristi sredstva evropske kohezijske politike in s tem omogoča slovenskemu podjetniškem sektorju dostop do evropskih finančnih sredstev. Sodelovanje se je v finančni perspektivi 2007 – 2013 nadaljevalo in še dodatno okrepilo.
2004-2013 v mio EUR

 Evropski strukturni skladi  Višina vira Št. odobrenih fin. ins.   Višina odobrenih fin.ins.
 ESRR – subvencije 201,7 1.235 200,9
 ESRR – dolžniško financiranje 74,3 1.814 339,7
 ESRR – lastniško financiranje 35,05 21 20,3
SKUPAJ ESRR 311,05 3.070 560,9
Delež ESRR 72% 72% 84%

2. Sodelovanje z Evropskim investicijskim skladom (EIF)

Sklad je v letu 2004 pričel s sodelovanjem z Evropskim investicijskim skladom (EIF), ki izvaja programe Evropske komisije v okviru Večletnega programa za podjetja in podjetništvo 2001 – 2006 (MAP 2004 – 2006). Leta 2008 pa je Sklad sodelovanje še okrepil v okviru Programa za konkurenčnost in inovacije 2007 – 2013 (CIP 2007 – 2013).

Evropski vsebinski programi za MSP-je Višina vira Št. odobrenih fin. ins. Višina odobrenih fin. ins.
MAP 2004-2006 0,69 117 13,76
CIP 2007-2013 7,64 937 152,83
Skupaj MAP 2004-2006 in CIP 2007-2013 8,33 1.054 166,59
Delež MAP in CIP 1,9% 24% 25%

COSME 2014-2020
program COSME je v teku, prikazani so pogodbeno odobreni zneski
14,57%  1.940  310,00
EASI 2014-2020 1,3 % 543 12,8

3. Sodelovanje AECM


SPS je polnopravni član Evropskega združenja garancijskih shem (The European Mutual Guarantee Association – AECM), v katerega je vključenih 40 članic iz več kot 20 evropskih držav, Rusije, Črne Gore in Turčije. Polnopravno članstvo v Evropskem združenju garancijskih shem – AECM omogoča SPS-u stalni stik in pretok informacij o izvajanju garancijskih shem na ravni evropskih držav, obenem pa članicam odpira možnosti, da s predlogi in idejami sodelujejo pri kreiranju ekonomskih politik.
Portfelj članic na dan 31.12.2017 znaša 126 mrd EUR izdanih garancij, ki so bile odobrene več kot 3 mio upravičencem (več na povezavi).
Top