Podporno okolje za podjetništvo

Institucija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS Povezava 
Ministrstvo za finance RS Povezava
GZS – Gospodarska zbornica Slovenije Povezava 
OZS – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Povezava 
SPIRIT – Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja investicij in turizma Povezava
Slovenski podjetniški portal Povezava
Portal za podjetja in podjetnike Povezava
Evropski programi in pobude
Evropska Komisija Povezava
European Investment Fund  Povezava
HORIZON 2020 Povezava
COSME Povezava
EEN – Evropska podjetniška mreža Povezava
Top