Predstavitev sklada

Poslovna filozofija zaposlenih na SPS-u vključuje naslednje usmeritve:
 1. OSREDOTOČENOST IZKLJUČNO NA KONČNEGA UPORABNIKA / PREJEMNIKA SREDSTEV
  Vse rešitve in aktivnosti, ki jih izvajamo zaposleni SPS-a, sledijo enemu samemu cilju – biti učinkovite za naše uporabnike – MSP-je v Sloveniji, vse ostale rešitve in aktivnosti zgolj sledijo osrednji usmeritvi.
 2. NAČELO ENOSTAVNOSTI
  Zaposleni SPS-a dajemo in bomo tudi v bodoče dajali predloge za snovalce pravil o dodeljevanju državnih pomoči z namenom zagotavljanja enostavnosti za prijavitelje.
 3. NAČELO PREGLEDNOSTI
  Pregledno poslovanje bomo še naprej zagotavljali s specializiranimi programskimi orodji, prav tako bomo zagotavljali pregledne in enostavne informacije na spletnih straneh za zunanje uporabnike.
 4. NAČELO TRANSPARENTNOSTI
  Transparentno poslovanje se bo zagotavljalo z javno objavo vseh pomembnih informacij in z upoštevanjem zakonodaje in predpisov Evropske skupnosti in RS.
 5. NARAVNANOST K ISKANJU REŠITEV, KI VODIJO K ENOSTAVNOSTI IN DODANI VREDNOSTI ZA KONČNE UPORABNIKE / PREJEMNIKE SREDSTEV
  Zaposleni SPS-a cenimo naravnanost k hitrim rešitvam, ki zagotavljajo zadovoljstvo končnih uporabnikov.
 6. PRIPRAVLJENOST NA SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z NAMENOM DOSEGANJA SINERGIJSKIH UČINKOV Zaposleni smo naravnani k iskanju pozitivnih rešitev in pripravljeni timskega sodelovanja, ki zagotavlja sinergijo in s tem zadovoljstvo končnih uporabnikov.
 7. NAČELO ODZIVNOSTI
  Zaposleni smo naravnani k natančnosti, pravočasni odzivnosti na vse nove izzive oz. na vse prejete prošnje končnih uporabnikov.

   
   
 8. NAČELO KONKRETNIH DEJANJ
  Usmerjeni smo h konkretnim in jasnim odločitvam in odgovornosti pri izvajanju posameznih projektov ali aktivnosti.
 9. UVAJANJE IZBOLJŠAV NA VSEH PODROČJIH DELOVANJA SPS-a
  Uvajamo izboljšave finančnih rešitev za zmanjšanje tržnih vrzeli za MSP-je na finančnem trgu, ki bodo upoštevale najboljša znanja, izkušnje in vire iz različnih držav.
 10. ZDRUŽUJEMO IZOBRAŽEN KADER Z ZNANJEM S PODROČJA FINANČNIH IN OSTALIH RAZVOJNIH SPODBUD ZA PODJETNIŠKI SEKTOR, KI OB ZNANJU IZKAZUJEJO TUDI OSEBNI INTERES NA PODROČJU OBLIKOVANJA PODJETNIŠKIH SPODBUD
  Zaposleni SPS-a imamo ustrezno znanje s področja finančnih in ostalih razvojnih spodbud za podjetniški sektor z naravnanostjo k iskanju najbolj optimalnih rešitev za končne uporabnike.
Top