Predstavitev sklada

Sklad sledi svoji viziji in ostaja specializirana finančna institucija z učinkovitimi spodbudami za MSP po vzoru najboljših svetovnih praks.

Sklad, skladno z zastavljeno vizijo, ki jo uresničuje preko štirih strateških usmeritev, zagotavlja učinkovite finančne spodbude za MSP od faze zagona do zrelosti, ter tako zapolnjuje vrzeli na področju dostopa MSP do ugodnejših finančnih sredstev, ki omogočajo dvig konkurenčnosti gospodarstva in dvigovanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Ena izmed glavnih strateških usmeritev poslovanja Sklada je ciljna naravnanost Sklada, kar pomeni, da se za uresničevanje zastavljenih usmeritev določijo merljivi cilji.

 

Top