Upravljanje

1. Uprava in vodstvo

   
Direktorica
mag. Maja Tomanič Vidovič 
e-mail: maja.tomanic-vidovic@podjetniskisklad.siVodja sektorja finančnih spodbud
mag. Boštjan Vidovič  
e-mail: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Vodja sektorja za finančno poslovanje
Milena Šiško  
e-mail: milena.sisko@podjetniskisklad.si

Vodja sektorja razvojnih služb
mag. Natalija Muršič Tomažič 
e-mail: natalija.mursic.tomazic@podjetniskisklad.si

Vodja sektorja za posebne razvojne spodbude 
Rok Huber
e-mail: rok.huber@podjetniskisklad.si


2. Nadzorni svet
Na dan 07.09.2018 je sestava Nadzornega sveta Sklada naslednja: 
Predsednik
Jernej Tovšak
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ostali člani nadzornega sveta so:
1.     Marko Drofenik,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
2.     Aleška Korenčič
Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
3.     Goran Kitić
Ministrstvo za finance
4.     Samo Hribar Milič
Gospodarska zbornica Slovenije
5.     Drago Delalut
Obrtna zbornica Slovenije
6.     mag. Kristjan Hvala
Združenje bank Slovenije
Top