Upravljanje

1. Uprava in vodstvo

  Direktorica
mag. Maja Tomanič Vidovič 
e-mail: maja.tomanic-vidovic@podjetniskisklad

Vodja sektorja finančnih spodbud
mag. Boštjan Vidovič  
e-mail: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Vodja sektorja za finančno poslovanje
Milena Šiško  
e-mail: milena.sisko@podjetniskisklad.si

Vodja sektorja razvojnih služb
Simona Grobelnik  
e-mail: simona.grobelnik@podjetniskisklad.si

Vodja oddelka za posebne razvojne spodbude 
Rok Huber
e-mail: rok.huber@podjetniskisklad.si


2. Nadzorni svet
Na dan 01.05.2017 je sestava Nadzornega sveta Sklada naslednja: 
Predsednik
Branko Meh
Obrtna zbornica Slovenije

Ostali člani nadzornega sveta so:
1.     Marko Drofenik,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
2.     Jernej Tovšak
Ministrstvo za gospodarski razvoj  in tehnologijo
3.     dr. Katja Lautar
Ministrstvo za finance
4.     dr. Cvetka Tinauer
Gospodarska zbornica Slovenije
5.     mag. Simona Hočevar
Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
6.     mag. Kristjan Hvala
Združenje bank Slovenije
Top