Upravljanje

Organizacijska shema Slovenskega podjetniškega sklada deluje na podlagi Zakona o javnih skladih. Na Skladu je na dan 01.04.2017 zaposlenih 36 oseb.Za lažji pregled organizacijske sheme sliko povečajte s klikom nanjo. Top