Uspešne zgodbe sklada

POVŠE METAL d.o.o.

Podjetje Povše Metal d.o.o. je proizvodno podjetje, ki se ukvarja z laserskim razrezom pločevine, cevi, izsekovanjem, krivljenjem, robotskim varjenjem in montažo.

Vrsta pomoči: 60–80% garancija Sklada za bančni kredit s subvencijo obrestne mere pri NLB d.d. v letih 2010, 2013, 2014 in 2015.

Skupen znesek izvedenih investicij: 3,2 mio EUR
Skupen znesek garancij Sklada: 2,1 mio EUR garancij SPS-a za bančne kredite

Učinki 2016/2009:
- Prihodki + 90 % (stanje 2016: 6,2 mio EUR)
- Dodana vrednost na zaposlenega + 82 % (stanje 2016:75.765 EUR)
- Število zaposlenih + 109 % (stanje 2016: 46 zaposlenih)

Spletna stran: www.povse.si

Podjetje: POVŠE METAL d.o.o.

Vrsta investicije: Garancija za bančni kredit s subvencijo obrestne mere

Naziv investicije: Vzpostavitev novega poslovno-proizvodnega objekta s tehnološko opremo

Kategorija: Proizvodnja kovin

Top