Uspešne zgodbe sklada

SMARTEH d.o.o.

Podjetje Smarteh d.o.o. se ukvarja z razvojem in proizvodnjo elektronski krmilnih in regulacijskih sistemov za potrebe klimatizacije ter avtomatizacije zgradb in industrijskih procesov.

Vrsta pomoči:→ 80 % garancija Sklada za bančni kredit s subvencijo obrestne mere pri SKB Banki d.d. v letu 2012.

Skupen znesek izvedenih investicij: 700.000,00 EUR
Skupen znesek garancij Sklada: 560.000,00 EUR.

Učinki 2011 - 2017:
- Povečanje prihodka za 115 % (iz 2,62 mio EUR na 3,01 mio EUR)
- Povečanje dobička za 114 % (iz 0,20 mio EUR na 0,29 mio EUR)
- Ustvarjena 2 nova delovna mesta (iz 28 na 30)
- Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za 116 % (iz 40.128 EUR na 46.406 EUR)

Spletna stran: www.smarteh.si

Podjetje: SMARTEH d.o.o

Vrsta investicije:Lastniški vstop (SK200)

Naziv investicije:Razvoj in Proizvodnja

Kategorija:Spletna platforma

Top