PRIPOMOČKI ZA PRIPRAVO VLOGE

Prejmite brezplačno pomoč pri pripravi vloge na vavčerske pozive preko SPOT točk!

MSPjem oz. prijaviteljem, ki želijo korisititi vavčer oz. enostavne spodbude malih vrednosti od min. 500 EUR do največ 9.999 EUR za različne vsebine,so na voljo brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge preko svetovalcev mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.

  • Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023.
  • Vlogo lahko podjetja oddate na Slovenski podjetniški sklad kadarkoli.
  • Javni pozivi za posamezne vavčerske vsebine bodo odprti do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. 
  • Vsak javno objavljen vavčerski poziv ima navedene v sklopu poziva vse dokumente, ki so potrebni za oddajo vloge. 
  • Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vlgoa mora biti oslana priporočeno po pošti ali osebno dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega sklada.
b1b2b3
Brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge  lahko pridobite pri svetovalcih na eni izmed 12-ih Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12-SPOT Svetovanje so na voljo v tabeli v nadaljevanju ali na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojanila k pozivni  dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

Lokacije in kontaktni podatki SPOT Svetovanja:
SPOT svetovanjeKontaktE-naslovUradne ureKonzorcijski partnerji
SPOT svetovanje Gorenjska Župančičeva ulica 22
4000 Kranj

04 77 77 252
nastija.podobnik@bsc-kranj.si ponedeljek,torek in petek od 9.00 do 15.00 ter v sredo od 9.00 do 17.00, v četrtek ni uradnih ur BSC Kranj
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
RA Sora d.o.o.
GZS - Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj
SPOT svetovanje Goriška Ulica Gradnikove brigade 6
5000 Nova Gorica

05 330 66 90
051 382 266
bruno.mihelj@rra-sp.si ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ter v sredo od 8.00 do 17.00, v četrtek ni uradnih ur RRA Severne Primorske
Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija
RA ROD
Posoški razvojni center
Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina
SPOT
svetovanje Jugovzhodna Slovenija
Podbreznik 15
8000 Novo mesto

030 700 170
info@rc-nm.si ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ter v sredo od 8.00 do 17.00, v četrtek ni uradnih ur Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o.
Razvojno-informacijski center Bela krajina
Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto
SPOT
svetovanje Koroška
Čečovje 12a
2390 Ravne na Koroškem

06 426 37 84
spot.koroska@gmail.com ponedeljek in torek: od 8.00 do 14.00
sreda: 11.00 do 17.00
četrtek: /
petek: od 7.00 do 13.00
A.L.P. PECA D.O.O.
Podjetniški center Slovenj Gradec
RRA Koroška regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d.o.o.
SPOT svetovanje Obalno - kraške regije Ferrarska cesta 2
6000 Koper

05 662 58 34
spot.obalnokraske@gmail.com ponedeljek, torek in petek 8.00 do 14.00 ter v sredo od 8.00 do 17.00, v četrtek ni uradnih ur Primorska gospodarska zbornica
Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana
Regionalni-razvojni center Koper
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov
SPOT svetovanje Osrednjeslovenska Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana

01 589 80 00
01 589 83 01
spot@gzs.si ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ter v sredo od 14.00 do 17.00, v četrtek ni uradnih ur Gospodarska zbornica Slovenije
Obrtna zbornica Slovenije
Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale
Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Data d.o.o.
SPOT
svetovanje Podravje
Pobreška cesta 20
2000 Maribor

02 333 13 85
spot.podravje@mra.si ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ter v sredo od 11.00 do 17.00, v četrtek ni uradnih ur Mariborska razvojna agencija p.o.
Štajerska gospodarska zbornica
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica
SPOT svetovanje Pomurje Lendavska ulica 5a
9000 Murska Sobota


040 504 500
iris.lanscak@rcms.si ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ter v sredo od 8.00 do 17.00, v četrtek ni uradnih ur Razvojni center Murska Sobota
Pomurska gospodarska zbornica
Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota
SPOT
svetovanje Posavje
Cesta krških žrtev 46
8270 Krško

07 490 22 25
info@cptkrsko.si ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ter v sredo od 8.00 do 17.00, v četrtek ni uradnih ur Center za podjetništvo in turizem Krško
SPOT svetovanje Primorsko-notranjska Bazoviška cesta 13
6250 Ilirska Bistrica

051 387 685
05 710 03 60
gordana.fatur@ozs.si ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ter v sredo od 8.00 do 17.00, v četrtek ni uradnih ur NEC, Notranjsko ekološki center
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica
Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
SPOT svetovanje Savinjska Cesta na Ostrožno 4
3000 Celje

03 425 22 74
info-scsk@guest.arnes.si ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ter v sredo od 8.00 do 17.00, v četrtek ni uradnih ur Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje
Razvojna agencija Savinja
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o.
Razvojna agencija Sotla
Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica
Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec
SPOT
svetovanje Zasavje
Cesta zmage 35b
1410 Zagorje ob Savi

03 566 80 80
sasa.pegan@ozs.si ponedeljek, torek in petek od 7.00 do 13.00 ter v sredo od 11.00 do 17.00, v četrtek ni uradnih ur Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi
Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje
Top