PRIPOMOČKI ZA PRIPRAVO VLOGE

I. Osnovne informacije o računalniškem pripomočku za pripravo poslovnega načrta:

Za izdelavo poslovnega načrta smo na Skladu pripravili dva programa, ki v skladno celoto združita vaše napovedi o bodočem poslovanju. Podjetnikom omogočata, da na sistematičen način v tekstualnem delu predstavijo vse kar je pomembno o podjetju in ga v finančnem delu še ovrednotijo. Skupaj tvorita celovit poslovni načrt podjetja.
  • Tekstualni del poslovnega načrta deluje v Microsoft Wordu iz paketa Office. Podjetniku nudi možnost na pregleden način v besedi in sliki predstaviti preteklo poslovanje in načrte za prihodnja leta. 
  • Finančni del poslovnega načrta deluje v Microsoft Excelu iz paketa Office. Podjetnik mora svoje napovedi iz tekstualnega dela konkretizirati v finančnem delu. Program je enostaven za uporabo in omogoča podjetnikom, da finančno ovrednotijo svoje poslovne zamisli, potrebno višino tujih finančnih virov za investicijo in poslovanje s pozitivnim denarnim tokom.
Tako izdelan poslovni načrt ustreza zahtevanim kriterijem posameznih bank za poslovne načrte, zato se lahko predstavite tudi kot samostojni prosilci kreditov pri bankah, ki sodelujejo s Skladom.
Banke, ki sodelujejo s Skladom so dostopne tukaj.


II. Postopek priprave finančne priloge z dokumentom finančne priloge:
Top