Program mladi /do 5 let/


  1. Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1plus)
GARANCIJE Sklada za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere predstavljajo največji delež odobrenih sredstev Sklada. Mlada podjetja (do pet let) lahko najamejo kredit za izvedbo tehnološko inovativnih projektov, klasičnih projektov, ter za financiranje obratnih sredstev v četrti razvojni fazi za tekoče poslovanje in nadaljnjo rast podjetja. 

Takšna vrsta podpore omogoča mladim podjetjem hitrejši, lažji predvsem pa ugodnejši najem bančnih kreditov za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Kredit zavarovan z garancijo Sklada je za mlada podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.


Top