Produkti sklada


  1. Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1plus)
Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere omogočajo MSP-jem hitrejše, lažje, predvsem pa cenejše pridobivanje bančnih kreditov za obratna sredstva ali večje investicije. Bančni kredit, zavarovan z garancijo SPS-a, je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, stroški odobritve garancije pa se ne zaračunavajo.

Top