Produkti sklada


  1. Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1plus)
Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere omogočajo MSP-jem hitrejše, lažje, predvsem pa cenejše pridobivanje bančnih kreditov za obratna sredstva ali večje investicije. Bančni kredit, zavarovan z garancijo SPS-a, je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, stroški odobritve garancije pa se ne zaračunavajo.

Postopek odobritve garancij za bančne kredite:
 
Top