Produkti skladaPodpora v obliki TVEGANEGA KAPITALA zajema vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja skupaj z zasebnimi investitorji s kapitalskimi vložki (tvegan kapital in mezzanin kapital). Gre za 3. razvojno fazo podpore v obliki kapitalskih vložkov in mezzanin kreditov v hitrorastoča inovativna mlada podjetja skupaj s privatnimi investitorji preko družb tveganega kapitala, ki omogoča začetek prodora na globalne trge in hitro globalno rast.

Namen vzpostavitve tovrstnega financiranja je razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v Sloveniji in s tem povečanje števila zasebnih družb tveganega kapitala, pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika podjetja v obliki naložb tveganega kapitala in mezzanin kapitala ter podpora MSP s potencialom hitre rasti, ki se jim na tak način omogoči dostop do svežih finančnih sredstev ter posledično lažji in boljši prodor na tuje trge.

Top