Vsebinska podpora

Poleg finančnih spodbud, ki so MSP - jem (mikro, malim in srednje velikim podjetjem) na voljo v vseh fazah razvoja, je Slovenski podjetniški sklad (SPS) v letu 2019 začel izvajati tudi naslednje programe vsebinske podpore: 

 

Namen vsebinske podpore v obdobju  je spodbujanje:
  • Usposabljanja in razvoja podjetij;
  • Mentorstva in ostale podporne storitve za omogočanje hitrejše rasti podjetij;
  • Mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij.

Vsebinska podpora bo neposredno prispevala k naslednjim ciljem v operativnem programu:

  • Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti
  • Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij
  • Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo (kazalnik učinka C004)

Prav tako pa bo vsebinska podpora prispevala k naslednjim ciljem v operativnem programu:

  • Število hitrorastočih podjetij
  • Dodana vrednost na zaposlenega v MSPNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
 
 
 
Top