VSEBINSKA PODPORA

Slovenski podjetniški skad (SPS) skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter agencijo SPIRIT Slovenija sodeluje v okviru projekta POPRI, ki je namenjen spodbujanju osnovnošolskih, dijaških in študentskih podjetniških idej.V okviru projekta se spodbuja razvoj kompetenc mladih (osnovnošolskih, dijaških ali študentskih) ekip, spodbuja izvajanje različnih aktivnosti na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi. V okviru projekta se izvede regijski in nacionalni izbor najbolj perspektivnih idej, SPS pa najboljšim ekipam z najbolj perspektivno podjetniško idejo izplača denarno nagrado.

SPS se je v letošnjem letu že drugič kot soorganizator pridružil v okviru projekta POPRI, ki ga organizira Primorski tehnološki park, pred tem pa je že podpiral mlade perspektivne ideje skupaj z Agencijo Spirit Slovenija v okviru projekta "Mladim se dogaja". Tokrat SPS nastopa kot soorganizator projekta skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in agencijo SPIRIT Slovenija. Glavni organizator tekmovanja POPRI ostaja Primorski tehnološki park, regijski partnerji pa so še: Tehnoloski Park Ljubljana, SAŠA inkubator in Razvojni center Novo mesto – Podjetniški inkubator Podbreznik.  Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo tudi strokovnjaki s področja start up podjetništva in drugi ustrezni strokovnjaki, učitelji na osnovnih šolah, profesorji na srednjih šolah ter profesorji in predstavniki visokih šol in fakultet ter drugih ustanov oziroma organizacij, ki delujejo na področju podjetništva, ter ostali mentorji.

 


Kaj so POPRI?

Projekt POPRI je priložnost za podjetne talente

POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Že več kot 10 let je POPRI tisti, ki mladim omogoča razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje svojih zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo.

Kdo lahko sodeluje?

 • Osnovnošolci (7., 8., in 9. razred)
 • Srednješolci
 • Študentje in mladi do 29. leta, ki še nimate svojega podjetja
 

Potek tekmovanja POPRI

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:
1. Regionalna raven tekmovanja je dostopna vsem tekmovalcem in ima funkcijo kvalifikacij za nastop na državnem tekmovanju
2. Državna raven poteka v obliki državnega tekmovanje.

Tekmovalci so razvrščeni v tri kategorije: osnovna šola, srednja šola in mladi do 29 leta starosti. Vse tri kategorije lahko podjetniško idejo oziroma inovativni poslovni model prijavijo glavnemu organizatorju dogodka Primorskemu tehnološkemu parku, kjer zbirajo podjetniške ideje mladih ekip v obliki pisnih izdelkov, ki jih mladi pripravljajo samostojno, ob pomoči mentorjev ali v okviru izbirnih vsebin. Glede na lokacijo prijaviteljev presojo podjetniških idej prevzamejo regijski partnerji, ki koordinirajo regijske predizbore. Iz prispelih predlogov se na vseh štirih lokacijah po Sloveniji izvedejo regijski predizbori, kjer komisija izbere po 12 projektov iz vsake kategorije (skupno 36 projektov). Izbrane ekipe od Slovenskega podjetniškega sklada v okviru regijskega predizbora prejmejo vsaka po 500 EUR nagrade za izboljšavo poslovnega modela. Skupaj SPS nameni na regijskih predizborih  18.000 EUR za 12 najboljših ekip iz vsake kategorije. Vsi izbrani projekti v okviru predizbora se uvrstijo naprej na državni nivo na nacionalno tekmovanje, kjer se v vsaki starostni kategoriji nagrajene prve tri najboljše uvršečne ekipe z zneski:
- za. 1. mesto v višini 2.000 EUR
- za  2. mesto v višini 1.300 EUR
- za  3. mesto v višini 700 EUR
Na nacionalnem tekmovanju SPS podeli najboljšim ekipam v vrednosti skupno 12.000 EUR nagrad.

POPRI SLIKA  


Tekmovanje se izvaja v skladu s Pravilnikom o tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo za mlade- POPRI, ki je objavljen tukaj.

Razpis za tekmovanje v okviru projekta POPRI najdete tukaj.

Cilji tekmovanja so:
  • širjenje znanja najsodobnejših podjetniških metodologij
  • popularizirati in spodbujati mlade k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti te povečati razvoj podjetniške kulture med mladimi
  • razvoj samoiniciativnosti in podjetnosti kot eno od ključnih kompetenc vseživljenjkega učenja
  • z osebnimi predstavitvami poslovnih modelov krepiti samozavest, komunikacijske veščine in veščine javnega nastopanja
  • identificirati in razvijat perspektivne mlade talente
  • primerjanje znanja med mladimi na področju podjetništva
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij
  • povezovanje zainterisiranih in nadarjenih z izobraževalnimi institucijami in gospodarskimi družbami
  • razvoj poklicne in strokovne

   

   

  Top