Vsebinska podpora

  • Cilj programa je sistematična vzpostavitev nacionalne povezave »mosta« z globalnimi podjetniškimi vozlišči, ki je eden izmed modelov vstopa na tuje trge
  • High-tech podjetja z integracijo v tovrstna vozlišča pridobijo priložnost, da bistveno hitreje nagovorijo globalne trge ter pritegnejo ključna strateška partnerstva in investitorje
  • V okviru programa se bodo usposabljali inovativni MSP, ki bodo prvič vstopali na globalne trge, in sicer preko svetovanj, mentoriranja, pridobili bodo tudi pomoč pri iskanju tujih investitorjev itd.
  • Gre za dobro prakso spodbujanja podjetništva po vzoru razvitejših evropskih držav
 


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top