Vsebinska podpora

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja  posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Gre za nov program spodbud za MSPje – t.i. vavčerje, katere  lahko podjetja najemajo skozi vso leto, pridobila jih bodo lahko na zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov odobritve) in obravnava le - teh bo zelo hitra.

Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, in sicer:

 


OSNOVNE ZNAČILNOSTI VAVČERJEV: 

  • Enostavne spodbude malih vrednosti za MSP
  • Hitra obravnava
  • Vavčerji na voljo skozi vso leto (javni pozivi so odprti do leta 2023 oz. do porabe sredstev)
  • Sofinanciranje v višini 60 % oz. do 9.999 EUR za posamezen vavčer
  • Skupna višina vavčerjev, ki jih lahkoi podjetje koristi je 30.000 EUR/leto
  • Upravičeni stroški vavčerjev za večina vsebinskih področij so od 01.01.2019 dalje ( obstajajo izjeme - zato je nujno potrebno prebrati vsak javni poziv)
  • Vloga se odda na SPS na podlagi javnih pozivov
  • Brezplačna pomoč pri pripravi vloge - SPOT svetovanje
  • E-VAVČER kot način prijave  SPS ima vzpostavljen  tudi t.i. sistem e-vavčerjev,ki podjetju omogoči celotno prijavo in zahtevek opraviti v e-obliki prek portala SPS.

SPS javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami objavlja postopoma. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev so v večini primerov upravičeni od 1. 1. 2019 dalje (obstajajo tudi izjeme), zato MSP predlagamo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo.

Za vsako skupino vavčerjev SPS objavi javni poziv, na osnovi katerega podjetje odda vlogo, ki smo se jo potrudili kar najbolj poenostaviti.

SPS preverja ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 9.9999 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Postopek pridobitve vavčerjev:

16.09. postopek vaverjev  

Objava javnih pozivov
SPS javne pozive objavi v Uradnem listu, na svoji spletni strani (www.podjetniskisklad.si) in preko e-novic. Zato predlagamo, da se MSP prijavijo za prejemanje e-novic SPS, da bodo pravočasno obveščena o vseh spodbudah, ki so jim na voljo. Javni pozivi bodo odprti vse do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

Pomoč pri pripravi vloge
Po objavi javnih pozivov bo možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/

Če imate vprašanja glede vavčerjev že zdaj, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovore in vprašanja bomo objavljali na spletni strani SPS.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si

 

Top