VAVČERSKI SISTEM

Namen: spodbuditi MSP k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije ter sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja (skupinsko, individualno) za dvig digitalnih kompetenc (stroški zunanjega izvajalca).
  • Kaj: v vlogi je potrebno navesti izbrano usposabljanje (in zunanjega izvajalca izbranega usposabljanja) iz kataloga usposabljanj, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča v Sloveniji (DIH Slovenija) - http://dihslovenia.si/katalogi/. Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) je lahko tisti, ki še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj odda vlogo.
  • pri izboru zunanjega izvajalca  mora upravičenec ravnati gospodarano in storitev pridobiti po tržni ceni
  • prijavitelj mora v usposabljanje vključiti najmanj 20 % zaposlenih v podjetju ( kjer je zgolj npr. 5 zaposlenih v podjetju vsaj 1 udeleženec usposabljanja)
  • Upravičeni stroški: stroški usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc za ključna področja digitalizacije (stroški usposabljanja zunanjega izvajalca)
  • Obdobje upravičenosti: od 5.4.2019 do 30.09.2023
  • Koliko: minimalno 600,00 EUR, maksimalno 9.999,99 EUR. Pri tem je potrebno upoštevati, da je mogoče za enega udeleženca uveljaviti največ 600,00 EUR subvencije.
  • Višina vseh sredstev za obdobje 2019-2023: 4.000.000 EUR
  • Podjetje lahko pridobi en vavčer letno
  • NOVO! od vkključno 07.09.2019 dalje so upravičeni do sredstev javnega poziva MSP, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija VZHODNA SLOVENIJA
 

V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top