VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti s sofinanciranjem naslednjih upravčenih stroškov:
  • izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak = 1.000 – 5.000 EUR
  • stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah = 1.000 – 9.999,99 EUR
Obdobje upravičenosti: od objave javnega poziva (12.4.2019) do 30.09.2023

Najmanjša spodbuda:
1.000,00 EUR
Največja spodbuda:
9.999,99 EUR
Višina vseh sredstev za obdobje 2019-2023:
1.000.000,00 EUR

Posebni pogoji:

  • samo  1 - krat za vsako aktivnost (letno največ ena aktivnost po tem javnem pozivu)
  • vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje kibernetske varnosti, ki bo za prijavitelja izvedel sistemski varnostni pregled in/ali vdorni test. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče v Sloveniji (DIH  Slovenija) http://dihslovenia.si/katalogi/.
 

V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Top