VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k pripravi digatalne strategije z namenom digitalne transformacije (preobrazbe) podjetij.

Digitalna strategija zajema vse tri elemente:
 • Oceno stanja na področju digitalizacije,
 • Pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
 • Pripravo strategije za podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja (izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost in industrija 4.0)
Upravičeni stroški in višina financiranja:
 • Kaj: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti: oceno stanja na področju digitalizacije,  pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in  pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo)
 •  Upravičeni stroški: stroški za pripravo digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca)
 •   Obdobje upravičenosti: od objave javnega poziva (5.4.2019) do 30.09.2023
 • Koliko: minimalno 1.000 EUR, maksimalno 9.999,99EUR
 • Višina vseh sredstev za obdobje 2019-2023: 2.000.000 EUR
 • Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023)
 • Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenija, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 3).
 • Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija (obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje).

 

V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top