VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja a je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k statusnemu preoblikovanju: 
 • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
 • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
 • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno,
  z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.
 • Kaj: v vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca, v kolikor se MSP zanj odloči
 • pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni
 • statusno preoblikovanje ne sme biti izvedeno pred oddajo vloge na javni poziv
 • Upravičeni stroški:
 • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja podjetij, notarski stroški in stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja
 • Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 1.1.2019 in trajajo do  30.9.2023
 • Višina upravičenih stroškov: od 1.000,00 EUR do 5.000,00 EUR (oz. 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov)
 • prijavitelj lahko po tem javnem pozivu  pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju  (do leta 2023)
 • Višina vseh sredstev namenjenih za vavčerje za statusno preoblikovanje družb v obdobju 2019-2023: 1.000.000,00 EUR

 

V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top